Oświata: Jesienna wszawica – to tradycyjny problem w szkołach

IMG_20170604_125323Jesienią tradycyjnie powraca problem wszawicy w przedszkolach i szkołach. Choć same placówki wychowawczo-opiekuńcze i edukacyjne przyznają się do tego niechętnie, to wszy jak bumerang przybywają do szkół niemal każdej jesieni. Dyrektorzy szkół zwracają uwagę na fakt, iż bez zgody rodziców niewiele można zrobić. Bez zgody rodziców nawet nie można przebadać dziecka…

Nauczyciele też mają problem, bo ze względu na ochronę dziecka, nie można poinformować pozostałych dzieci, że jedno z nich ma wszy. Podczas zebrań z rodzicami na forum też nie wolno wskazać tego jednego zarażonego wszawicą ucznia. Tu trzeba liczyć na dobrą wolę i współpracę z rodzicami zarażonego wszawicą dziecka.

- Uprzejmie informuję, iż wszawica nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych, który stanowi załącznik do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016r., poz. 1866 z późn. zm.). W związku z powyższym przypadki wszawicy nie podlegają zgłoszeniu przez lekarzy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ponadto uprzejmie informuję że na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu www.psse-poznan.pl w zakładce WSZAWICA znajduje się „Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży” – poinformowała Anna Stejakowska, Kierownik Oddziału Epidemiologii PSSE w Poznaniu.

O komentarze poprosiliśmy dyrektorów szkół, wydział oświaty oraz kuratorium. Nikt się nie wypowiedział.

Nasz komentarz

Rodzicom nie pozostaje nic innego, jak uważnie przeglądać głowę i odzież własnego dziecka po powrocie ze szkoły. I w razie problemów, podjąć natychmiastowe kroki.

AKTUALIZACJA /30.10.2017/

„Odpowiadając na pismo z dnia 23 października 2017 r. informuję, że do Kuratorium Oświaty w Poznaniu nie wpłynęło żadne pismo dotyczące wszawicy. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) dyrektor ma obowiązek zapewnić warunki organizacyjne do bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w szkole. Należy więc przyjąć, że  zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką w tym również zdrowotną przez pielęgniarkę w szkole jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w uzasadnionych przypadkach przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Zatem nie ma konieczności uzyskiwania od rodziców każdorazowo pisemnej zgody na prowadzenie kontroli czystości skóry głowy. O terminie planowanej kontroli higienicznej należy powiadomić rodziców. Kontrola musi być przeprowadzona w sposób indywidualny w wydzielonym pomieszczeniu. Osoba przeprowadzająca kontrolę powiadamia dyrektora o jej wynikach. Równocześnie indywidualnie powiadamia rodziców o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów higienicznych. W razie potrzeby instruuje rodziców i monitoruje skuteczność zabiegów. Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga”.

Nasz komentarz

Słusznie pan wicekurator stwierdza, że „należy więc przyjąć…”, że rodzice powierzając dziecko szkole, automatycznie wyrażają zgodę na opiekę, w tym kontrolę, pielęgniarską. tak jednak nie jest. Realia szkolne są jednakże takie, że dyrektorzy, właśnie chcąc uniknąć kłopotów, na pierwszym zebraniu z rodzicami proszą o podpisywanie takowych zgód. Chyba, że właśnie to ma na myśli pan wicekurator, gdy stwierdza dalej, iż „zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką w tym również zdrowotną przez pielęgniarkę w szkole jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w uzasadnionych przypadkach przeglądu czystości skóry głowy dziecka”. Słowa te oznaczają, że rodzice proszeni są o podpisanie takiego odrębnego dokumentu. Jeżeli jednak rodzic takiej zgody nie podpisze, choćby dlatego, że nie bywa na zebraniach w szkole, to powstaje poważny problem z wszami w roli głównej. A tenże problem zwykle bywa generowany przez uczniów z domów, w których rodzice na zebraniach bywają rzadko lub wcale. I o tym właśnie pisaliśmy.

(wal)

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *