Głuchoniemy pacjent umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Rzecznik Praw Pacjenta skutecznie interweniuje.

lozka_szpitalne,pnd0qa6xo2ubqMaPYZ4

Na mocy postanowienia sądu rejonowego, pan Jacek – osoba głuchoniema oraz niepełnosprawna intelektualnie w stopniu znacznym –  został umieszczony na oddziale sądowym o podstawowym zabezpieczeniu w jednym ze szpitali psychiatrycznych. Sprawę do sądu skierował dom pomocy społecznej (DPS), w którym pacjent przebywał.

W opinii dyrektora placówki pacjent „często prezentował zachowania agresywne (…) w stosunku do pracowników oraz mieszkańców”. Natomiast z treści dokumentacji wynika, że zachowania te miały charakter czasowy.

W tym samym czasie pan Jacek został przeniesiony do innego DPS, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pomimo tego sąd zastosował środek zabezpieczający w postaci długotrwałego umieszczenia pacjenta na oddziale o wzmożonym stopniu nadzoru.

Po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego pełniący swoją funkcję na terenie placówki, z własnej inicjatywy podjął się zbadania sprawy pod kątem przestrzegania praw pacjenta w szpitalu psychiatrycznym.

Z uzyskanych informacji wynika, że pacjent podczas pobytu w nowej placówce DPS chętnie uczestniczył w terapii oraz współpracował z personelem. Natomiast na oddziale sądowym nie było możliwości stosowania działań terapeutycznych, które wpłynęłyby na poprawę stanu zdrowia pacjenta. Możliwa była jedynie modyfikacja leczenia farmakologicznego. Z opinii lekarza prowadzącego wynikało, że stan psychiczny pacjenta związany był z jego niepełnosprawnością i niemożliwością nawiązania kontaktu z otoczeniem. Nie istniało również wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez pacjenta czynów zabronionych.

Z uwagi na dobro pacjenta, wymagającego wyspecjalizowanych działań psychoterapeutycznych Rzecznik Praw Pacjenta wystosował do sądu pismo przedstawiające okoliczności sprawy. W grudniu ub.r. sąd wydał postanowienie o zwolnieniu pacjenta z przymusowego pobytu w szpitalu.

 

 

Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa

 

www.rpp.gov.pl

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *