M. Radwański: Koronawirus zmienił życie konsumentów w Powiecie Poznańskim

MR Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Marek Radwański, zauważa zmiany, jakie zaszły w czasie pandemii. Koronawirus zmienił zarówno liczbę, jak i charakter zgłaszanych spraw do Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

Mniej spraw w czasie pandemii

Pandemia, która w Polsce pojawiła się w marcu tego roku zmieniła sytuację konsumentów. Zauważyłem spadek ilości spraw, które do mnie trafiają. O ile w 2019 r. w okresie od 1 marca do dziś, tj. do 29 lipca wpłynęły do mnie 243 sprawy, w których podejmowałem interwencję u przedsiębiorców, o tyle w tym roku były to już tylko 222 sprawy. Zmieniła się też nieznacznie tematyka spraw. Zdecydowana zmiana dotyczy usług turystycznych. W 2019 r. było takich spraw 7 i dotyczyły gł. nienależytego wykonania umowy, to w tym roku było tych spraw 26 i praktycznie wszystkie dotyczyły rezygnacji z wycieczki z powodu koronawirusa w miejscy docelowym. Zdziwiło mnie natomiast, że zmalała ilość spraw związanych z umowami zawartymi na odległość (w sklepach internetowych); w 2019 r. było takich spraw 58, a w tym roku już tylko 42 sprawy. Ilość spraw związanych z umowami zawartymi poza lokalem przedsiębiorstwa (na pokazach) praktycznie nie uległa zmianie. W 2019 r. było ich 5, a obecnie jest ich 7. W tym roku było też 6 spraw związanych z rezygnacją z usług edukacyjnych (przedszkola, żłobek i szkoła językowa), podczas gdy w poprzednim były tylko 3 sprawy dotyczące usług edukacyjnych. Na odzież konsumenci w 2019 r. żalili się 12 razy, a w tym roku tylko 6. Jednak na wady sprzętu AGD i komputerów oraz telefonów w 2019 r. – 13 razy, a w tym roku już 24 razy.

Mniej interwencji w sprawach turystyki oraz zakupu odzieży i obuwia

PRK udziela porad osobiście oraz telefonicznie, i w tym obszarze można zauważyć zmiany związane z okresem pandemii.

Co do porad udzielanych osobiście lub telefonicznie to w 2019 r. było ich w tym okresie – 1839, a w tym roku – 1729. Czyli ich ilość nieznacznie spadła. Za 2020 r. podam ilość porad bez nawiasów, a za rok 2019 – w nawiasach. I tak spraw dotyczących umów zawartych na odległość było 329 (229), poza lokalem przedsiębiorstwa – 14 (14), pozostałe dotyczyły zawarcia umów w lokalu przedsiębiorstwa lub były to sprawy niekonsumenckie, czyli miały inny charakter. Przedmiot skarg był m.in. następujący: art. żywnościowe – 18 (40), związane z rynkiem nieruchomości – 71 (186), bieżąca konserwacja, utrzymanie domu, drobne naprawy, pielęgnacja – 19 (69), czyszczenie i naprawa odzieży i obuwia – 6 (14), konserwacja i naprawa pojazdów i innych środków transportu – 14 (33), usługi finansowe i ubezpieczeniowe – 127 (125), pocztowe i kurierskie – 30 (51) usługi telekomunikacyjne – 84 (206), usługi transportowe – 31 (47), usługi turystyczne – 153 (206), wady odzieży i obuwia – 171 (832), dostawa mediów – 55 (142), usługi związane z opieką i opieką zdrowotną – 16 (29), edukacja – 71 (35). Pozostałe pytania dotyczyły innych kwestii.

Z tych porównań wynika, że pandemia znacząco wpłynęła na ilość spraw turystycznych oraz na kwestie związane z zakupami odzieży i obuwia. Przy czym mogę postawić tezę, że duża część handlu tymi ostatnimi przeniosła się do sieci.  Tak więc można powiedzieć, że koronawirus zmienił życie konsumentów w Powiecie Poznańskim, chociaż może nie w stopniu bardzo znacznym.

Marek Radwański

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

Fot. Powiatowy Rzecznik Konsumentów zauważa mniejszy wpływ spraw związanych z podróżami, na co zapewne ma wpływ pandemia.

dig

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *