PKP: Podsumowanie warsztatów kreatywnych dot. przebudowy dworca kolejowego w Trzemesznie

W tym tygodniu odbyły się warsztaty kreatywne dotyczące przebudowy dworca kolejowego w Trzemesznie. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób, m.in. mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i władz lokalnych. Każdy miał szansę przedstawić swoje oczekiwania względem planowanej inwestycji.

Po zapoznaniu się z zakresem planowanego przez PKP S.A. przedsięwzięcia, uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na pięć grup, w których dyskutowali o możliwości zagospodarowania terenu przy dworcu kolejowym oraz o istotnych funkcjach, które powinny pojawić się na terenie obiektu. Na zakończenie wszystkie grupy przedstawiły efekty swojej pracy, co pozwoliło zestawić i omówić poszczególne pomysły.

Uczestnicy warsztatów wskazywali na potrzebę zapewnienia kas, toalet oraz strefy do odpoczynku dla podróżnych oczekujących na pociąg. Zwracali również uwagę na konieczność zrewitalizowania istniejącego w obszarze stacji kolejowej parku kieszonkowego. Przedstawione podczas warsztatów pomysły dotyczyły m.in. zapewnienia podstawowych funkcji komercyjnych oraz funkcji społecznych,  w tym także zlokalizowania w pomieszczeniach dworca muzeum miasta Trzemeszna. Mieszkańcy postulowali także, aby zapewnić miejsca parkingowe dla motorowerów, rowerów oraz samochodów. Natomiast Burmistrz Miasta zauważył, że przy obiekcie powinno znaleźć się miejsce na przystanek. Ponadto mówiono o podniesieniu bezpieczeństwa, które zapewniłaby instalacja monitoringu. Zaproponowano również, by część budynku dworca przeznaczyć pod hostel. W toku dyskusji podkreślano, że przyjęte rozwiązania powinny uwzględniać potrzeby osób wszystkich grup pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych i seniorów.

– Podczas wczorajszego spotkania sporo czasu poświęcono kwestii ożywienia dworca poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcji, służących podróżnym i mieszkańcom. Priorytetem jest, aby budynek ten był dla nich obiektem użytecznym i atrakcyjnym – informuje Artur Fojud, Audytor Dostępności w PKP S.A. i moderator warsztatów. – Doceniamy, że władze samorządowe deklarują pełną wolę współpracy z PKP S.A. Spółce zależy na budowaniu trwałej relacji z lokalnymi społecznościami, wszędzie tam, gdzie realizowane są inwestycje dworcowe. Jest to możliwe właśnie dzięki włączeniu mieszkańców, przyszłych użytkowników, w proces przygotowywania inwestycji. Wzajemne zrozumienie potrzeb i oczekiwań jest podstawą do stworzenia kompletnego dworca kolejowego.

Uczestnicy warsztatów otrzymają wkrótce możliwość dostępu do specjalnej grupy na portalu społecznościowym, gdzie uzyskają bieżące informacje o postępach w projekcie, będą mogli zadawać pytania oraz przesyłać swoje spostrzeżenia i uwagi. Warsztaty kreatywne rozpoczynają zaplanowany proces dialogu ze społeczeństwem, który będzie prowadzony także przy wykorzystaniu cyfrowych technologii i mediów społecznościowych.

Maciej Bułtowicz

Główny Specjalista

Wydział Prasowy

Biuro Komunikacji i Promocji

Polskie Koleje Państwowe S.A.

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *