Winogrady: Pomiary promieniowania elektromagnetycznego – rejon Winograd

Obecnie nie da się żyć bez wykorzystywania fal radiowych. Telefonia komórkowa i Internet są dziś czymś absolutnie powszechnym. Bez bezprzewodowej transmisji danych nie może się obyć system bankowy, bez którego nie istnieje gospodarka.

“Skazani jesteśmy więc na życie w otoczeniu pól elektromagnetycznych, które przy dotrzymaniu wartości dopuszczalnych nie wykazują negatywnego oddziaływania na ludzi. Dlatego tak istotne jest monitorowanie poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku. W zakresie istotnego oddziaływania na środowisko poprzez wytwarzanie pól elektromagnetycznych wyróżniamy: – operatorów radiokomunikacji ruchomej, – operatorów bezprzewodowej” – przeczytać można w raporcie środowiskowym GIOŚ na ten temat.

Pomiarów dokonywano również w Poznaniu i także na Winogradach.

“Poznań 0.71 V/m co stanowi 10.1% wartości dopuszczalnej. Wartość najwyższą promieniowania elektromagnetycznego wynoszącą 1,63 V/m zarejestrowano w punkcie pomiarowym P05 – Winogrady – Osiedle Pod Lipami, ul. Karbowska. Wartość najniższą promieniowania elektromagnetycznego na poziomie poniżej 0,20 V/m zarejestrowano w dwóch punkach pomiarowych: P00 – Rogalinek, teren nad Wartą oraz P08 – Osiedle Świerczewo, ul. Bohaterów Westerplatte.”

A jak wyglądają prognozy na przyszłość? “W najbliższych latach oczekiwać należy rozwoju emisji programów radiowych w systemie cyfrowym DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus). Do roku 2020 planowane jest pokrycie powierzchni całego kraju radiowym sygnałem cyfrowym. Do tego czasu będzie więc przybywać źródeł promieniowania elektromagnetycznego, gdyż technologia ta rozwijać się będzie równolegle obok funkcjonującego radia analogowego. Dopiero po całkowitym wyłączeniu nadajników analogowych w paśmie UKF oczekiwać należy obniżenia się średniego poziomu promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, tak, jak to miało miejsce w przypadku cyfryzacji telewizji” – piszą autorzy raportu. Najnowszy raport pochodzi sprzed dwóch lat – może więc już teraz zrobiło się lepiej?…

Czytaj więcej: http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_pol_elektormagnetycznych/raport/Raport_-_Pomiary_pol_elektromagnetycznych_w_wybranych_miastach_Polski_o_liczbie_mieszkancow_powyzej_250_tysiecy.pdf

tabela 2tabela

Pierwotna publikacja na stronie: winogrady.org

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *