Poznań: 60-lecie pożycia małżeńskiego pary z Rataj. Bez gratulacji od władz miasta

Na osiedlu Jagiellońskim na poznańskich Ratajach mieszka małżeństwo, które niedawno obchodziło jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. Para, która całe swoje małżeńskie życie przeżyła w Poznaniu, tutaj brała ślub, nie została przez władze Poznania w żaden sposób wyróżniona. Ani teraz, ani dekadę wcześniej, podczas jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. 

Zwróciliśmy się z pytaniem o honorowanie jubilatów przez nasze władze miasta, czy jest zwyczaj przekazywania gratulacji od władz miasta dla jubileuszowych par małżeńskich? Jeśli tak, napisaliśmy, to zapomniano o parze z Rataj, o pani Kazimierze i panu Ireneuszu, którzy niedawno obchodzili jubileusz 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Pobrali się w USC w Poznaniu i tu przeżyli całe swoje małżeństwo, na poznańskich Ratajach. Nie doczekali się żadnego listu gratulacyjnego ani teraz, ani wcześniej na swoje 50-lecie małżeństwa.

Czy jubileuszowe pary nie honoruje się choćby listem gratulacyjnym czy jakimiś bonusami dla seniorów? – spytaliśmy u źródła.

Oto odpowiedź przekazana przez Darię Kulczewską /stanowisko ds. współpracy z mediami/, uzyskaną od Krzysztofa Konarskiego, zastępcy kierownika USC w Poznaniu:

– Jubileuszowe pary honorowane są odznaczeniami nadawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek. Procedurę i tryb nadania odznaczeń „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” regulują przepisy ustawy z 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 25 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzoru odpowiednich dokumentów z dnia 15 grudnia 2004 roku (Dz.U. Nr 277, poz. 2743). Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewodów w stosunku do osób związanych miejscem zamieszkania z obszarem województwa Wojewoda występuje z wnioskiem o nadanie odznaczenia do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub z inicjatywy podległych jednostek organizacyjnych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych. W ramach wieloletniej praktyki wypracowanej pomiędzy Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim a Urzędem Miasta Poznania zgłoszenia jubileuszu dokonać można w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Libelta 16/20, I piętro. Zgłoszenia jubileuszu dokonać mogą osoby, których jubileusz dotyczy, a także członkowie rodziny. Projekty wniosków na podstawie otrzymanych zgłoszeń przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który następnie występuje do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczeń. Uroczystości wręczenia medali odbywają się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania na placu Kolegiackim. Medale w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręcza Prezydenta Miasta Poznania. Przed uroczystością osoby zainteresowane mogą uczestniczyć we Mszy Świętej w intencji jubilatów w poznańskiej Farze, a podczas samej uroczystości wręczenia medali, legitymacji oraz listów gratulacyjnych ma miejsce koncert fortepianowy oraz poczęstunek w postaci specjalnie na tę uroczystość przygotowanego tortu okolicznościowego. Uroczystości odbywają się średnio 1-2 razy w miesiącu. W związku z powyższym zgłoszenie jubileuszu jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do wystąpienia o nadanie odznaczenia. W tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego zgłoszenie jubileuszu Państwa W. nie zostało zarejestrowane. Nadmieniam, że Urząd nie posiada narzędzi ani uprawnień do poszukiwania w rejestrach par małżeńskich, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. Fakt obchodzenia przez Państwa W. tak okazałej rocznicy pożycia małżeńskiego zasługuje na szczególne uznanie – podkreśla K. Konarski z USC.

Nasz komentarz

Dzieci i wnuki państwa W. nie mieszkają obecnie w Poznaniu. Nikt z rodziny nie wiedział, że taka jest procedura obowiązująca w tutejszym urzędzie USC. Rodzina żyła w przekonaniu, że jeśli małżeństwo zostało zawarte w USC w Poznaniu, to istnieje ślad w dokumentacji i takie wydarzenia są uwzględniane przez władze miasta. Okazuje się, że nie.

Informację przekazujemy rodzinie z nadzieją, że żal i gorycz przeoczenia jubileuszu przez władze Poznania, przeminą.

(wal, pewu)

Fot. Zdjęcia z rodzinnej uroczystości prywatnej, jubileuszowej pary /archiwum rodzinne/

IMG_6784 20190929_135226,

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *