Urząd Pracy: Kłopot z polszczyzną

vvv– Myślę, że komentarz jest zbędny! Absolwent podstawówki znajdzie błąd bez problemu „na pokoju” – wstyd. Takie informacje znajdują się na wszystkich drzwiach w Rejonowym Urzędzie Pracy przy ul. Czarneckiego – napisała do nas pani Elżbieta, która odwiedziła powyższy urząd.

– W odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mail, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że o nieprawidłowym brzmieniu informacji dla klientów Urzędu, znajdujących się na drzwiach pokoi, w których dokonuje się rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy został powiadomiony bezpośrednio przez Panią, która także do Państwa zgłosiła tę sprawę. Informacja będąca przedmiotem zainteresowania klientki naszego Urzędu została usunięta – poinformowała Halina Wojciechowska, Kierownik Referatu Obsługi Sekretariatu, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań.

Poprawny język – obowiązek ustawowy

Ustawa o języku polskim nakłada określone obowiązki. Przypomnijmy je.

USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim:

Art. 3. 1. Ochrona języka polskiego polega w szczególności na: 1) dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji;

2. Do ochrony języka polskiego są obowiązane wszystkie organy władzy publicznej oraz instytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym.

Nasz komentarz
Kłopot z językiem polskim mają, niestety, wszyscy. Polski język – trudny język. Ale co innego, jeśli błędy popełniamy na swój prywatny użytek, a zupełnie inna sytuacja pojawia się, gdy błąd językowy popełniają osoby pełniące funkcje publiczne czy mające kontakt z petentami. Polszczyzna – to jeden z elementów wizerunkowych. Dodajmy też, że z ustawy o języku polskim wynika pewien przykry dla niektórych obowiązek – posługiwania się poprawną polszczyzną.

(wal)

drzwi

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *