ZUS Partnerem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA29 września miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sygnatariuszami porozumienia są Paweł Jaroszek, Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Podstawowym celem porozumienia jest partnerstwo obu instytucji w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej, a także współpraca przy realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych.

W ramach umowy, mając na uwadze potrzebę wzbogacania programów nauczania na studiach wyższych o informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, strony deklarują gotowość do wspólnej realizacji projektu: „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”. Powyższy projekt skierowany jest do studentów studiów  I, II, III stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych, a także do pracowników ZUS oraz pracowników Uniwersytetu.

Ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, umowa zapowiada współpracę o charakterze naukowym, dydaktycznym i praktycznym. W szczególności ZUS zobowiązuje się do udziału we wspólnych projektach naukowych, prowadzenia wykładów, wsparcia merytorycznego dla studentów piszących prace naukowe oraz umożliwienia im odbycia stażu/praktyk w Zakładzie.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się natomiast do włączania ZUS do wspólnych projektów naukowych, badawczych i rozwojowych, a także doradztwa
i konsultacji naukowych oraz umożliwienia przedstawicielom ZUS uczestnictwa w konferencjach naukowych.

UAM deklaruje również utworzenie kierunku studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *