Poznań: Pies też mieszkaniec, ale sam po sobie nie posprząta

Mieszkańcy poznańskiego osiedla Zwycięstwa i innych osiedli winogradzkich przyzwyczaili się do bezpłatnych woreczków na psie odchody, które mogli pobierać w administracji osiedla. Jednak teraz woreczków zabrakło. A cieszą się one zainteresowaniem wielu poznaniaków. Rozdawał je poznański Urząd Miasta. 

– Uprzejmie informujemy, że coraz więcej Mieszkańców naszego Osiedla korzysta z dostępnych w Administracji woreczków na psie odchody i sprząta po swoich pupilach. Niemniej jednak apelujemy do Mieszkańców posiadających czworonogi, by nie bagatelizowali sprawy i w celu utrzymania czystości i estetyki Osiedla każdorazowo usuwali nieczystości po swoich pieskach. Woreczki na psie odchody dostępne są w Administracji Osiedla od ok 2 lat dzięki uprzejmości Pracowników Urzędu Miasta Poznania Wydziału Gospodarki Komunalnej, którzy średnio raz na kwartał udostępniają nam ok 8-9 tys. szt. woreczków celem dalszego ich przekazania Mieszkańcom naszego Osiedla.  Jednorazowo poratowali nas też w ostatnim czasie funkcjonariusze Straży Miejskiej, przekazując 1000 sztuk woreczków. Bardzo dziękujemy obu jednostkom za wkład i zaangażowanie w propagowaniu idei sprzątania po pieskach.  Na ten moment zostały nam ostatnie sztuki woreczków. Z informacji uzyskanych z Urzędu Miasta wynika, że w ciągu najbliższych dni rozstrzygnięty zostanie przetarg na produkcję i dostawę kolejnych partii woreczków.  Zatem jeśli Administracja ponownie otrzyma woreczki, będzie można pobierać je na pokoju nr 5 lub 7, do czego zachęcamy właścicieli swoich pupilów – poinformowała Marta Maksimowicz, Administrator OZ.

Woreczki cieszyły się wielkim zainteresowaniem nie tylko na Winogradach. Na Ratajach zainstalowano 132 dystrybutory woreczków na psie odchody. Najwięcej na osiedlach Lecha i Czecha /20/ oraz Stare Żegrze i Polan /19/. Również na osiedlach ratajskich gospodarze domów wydają zainteresowanym mieszkańcom gratisowe woreczki na psie odchody pozyskane nieodpłatnie przez tę spółdzielnię z Urzędu Miasta. Na Ratajach postawiono także sporo tabliczek z prośbą, by właściciele psów sprzątali po swoich pupilach. Łącznie na Ratajach znajduje się 216 tabliczek na trawnikach lub naklejek na dystrybutorach z hasłem “Sprzątaj po swoim psie”. Jak informuje prezes zarządu spółdzielni, Tadeusz Stachowski, znacznie poprawiła się świadomość mieszkańców w zakresie przestrzegania higieny osiedlowej i zasad utrzymania zwierząt domowych na terenie spółdzielni.

Pełna informacja na temat SM Osiedle Młodych do pobrania tutaj – Zapytanie prasowe – InterwencjePoznanskie.pl

Jak wyjaśnia Ziemowit Borowczak, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, zakupywane woreczki są przekazywane bezkosztowo różnym podmiotom, pod warunkiem przeprowadzania akcji edukacyjnej dot. psiej tematyki. W tym celu Wydział Gospodarki Komunalnej przekazał woreczki m.in.:
– Gabinetowi Prezydenta na potrzeby przygotowania corocznej Kejtrówki,
– Straży Miejskiej Miasta Poznania do wykorzystania podczas interwencji, akcji edukacyjnych organizowanych przez samą Straż oraz festynach przygotowywanych przez Rady Osiedli,
– spółdzielniom mieszkaniowym na akcje podejmowane na podległych im terenach np. festyny, umieszczanie informacji dot. psiej tematyki w gazetkach osiedlowych i stronach internetowych itp. W roku 2017 r. os. Zwycięstwa (Winogrady) otrzymało bezkosztowo 14 tys. szt. woreczków.
– Jednocześnie informujemy, że Wydział nie zakupuje woreczków celem zapewnienia bieżących potrzeb osiedli. Każde z nich powinno dokonywać zakupu przedmiotowych woreczków z własnych środków finansowych a następnie rozdysponowywać je wśród mieszkańców, o co po raz kolejny Wydział Gospodarki Komunalnej poprosił pismem z dnia 31 sierpnia 2017 r. skierowanym m.in. do wszystkich spółdzielni mieszkaniowych w mieście. Podejmowane działania edukacyjno-informacyjne w tak istotnej problematyce jaką jest właściwe utrzymywanie zwierząt na terenie miasta przynosi już na tym etapie realizacyjnym wymierne efekty w zakresie poprawy stanu sanitarno-porządkowego przestrzenni publicznych.  W kierowanych pismach do zarządców budynków wielolokalowych (w tym spółdzielni) wskazujemy na potrzebę kontynuowania działań na rzecz budowy psiej infrastruktury, stwarzania przyjaznych miejsc dla psów a w szczególności w zakresie propagowania sprzątania psich odchodów przez ich właścicieli poprzez np. kupowanie woreczków dla mieszkańców danego osiedla. Pozytywne przykłady to os. Winogradzkie, gdzie na tablicach ogłoszeniowych, wejściach do biur administracji wiszą informacje przypominające o obowiązkach jak i możliwości pozyskania woreczków przez właścicieli psów – dodaje Ziemowit Borowczak, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Poznania.

(wal)

Przechwytywanie

You may also like...

1 Response

  1. Paulinka pisze:

    Fajnie gdyby więcej miejsc w Poznaniu i w ogóle w wiekszych miastach miały dystrybutory na woreczki. Ja postarałam się u mnie na osiedlu o Psią Stacje Dora z woreczkami Pucek, które nawet same się rozkładają, dzieki czemu są ekologiczne. Świetne rozwiązania, które ograniczyłoby psie odchody w mieście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *