FDI przywraca sprawczość dzieciom z domów dziecka

Z czym kojarzy się dom dziecka? Kto w nim mieszka? Na jakie wsparcie mogą liczyć wychowankowie pieczy zastępczej po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej i o jakiej pracy marzą? Fundacja Dobrych Inicjatyw prowadzi kampanię 1,5% PIT pod hasłem „Dzieci to nasza przyszłość. Te z domów dziecka TEŻ”, w ramach której demitologizuje instytucjonalną pieczę zastępczą.

„Zewsząd słychać stereotypy o dzieciach z domów dziecka. Często nie mają nic wspólnego z prawdą, dlatego pomoc dla dzieci też nie jest prawdziwa” – przekonuje w najnowszym spocie Fundacja Dobrych Inicjatyw, która codziennie upomina się o dzieci oraz młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, umożliwia im rozwój własnych talentów i pasji oraz wspiera ich edukację, usamodzielnianie i bezpieczny start w dorosłość.

Od wielu lat temat tzw. domów dziecka jest marginalizowany lub podawany jedynie w tonie sensacji, przy okazji tragicznych wydarzeń. Narosło przy tym wiele stereotypów o placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ich podopiecznych – w bajkach, książkach, reklamach. Tymczasem rzeczywistość w pieczy zastępczej to nie „Madeline”, ani „Seria niefortunnych zdarzeń”.

W opublikowanym spocie zestawiono ze sobą kontrastowo powszechne wyobrażenie – konstrukt społeczny na temat sierot/dzieci z domów dziecka z realnymi wypowiedziami wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych dotyczącymi ich potrzeb, obaw i marzeń. Nieprawdziwe przekonania nt. podopiecznych prezentują dorośli pracownicy jednej z firm współpracującej z Fundacją. Przeciwstawiono im portret dzieci z pieczy zastępczej, stworzony ze zsyntetyzowanych wypowiedzi odegranych przez aktorów dziecięcych.

W ubiegłym roku prowadziliśmy kampanię “To nie bidul. To człowiek bogaty w talenty”. Kolejny raz chcieliśmy, by przekazywanie 1,5% podatku stało się pretekstem do wyjścia szerzej z historią edukacyjną. Chcemy wpływać na społeczny odbiór wychowanków pieczy instytucjonalnej – i temu służy nasza kampania 1,5% PIT już drugi rok z rzędu. Bo w bajkach, serialach, książkach i przy akcjach świątecznych pojawia się mnóstwo stereotypów o domach dziecka. W Fundacji Dobrych Inicjatyw nie wspieramy narracji o biednych sierotkach, ale przywracamy dzieciom sprawczość – tłumaczy Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw.

Intencje, jakie stoją za kampanią FDI to przede wszystkim walka ze stereotypami i wpływ na dyskurs publiczny dla dobra wizerunku grupy beneficjentów Fundacji, a także pokazanie prawdziwych potrzeb dzieci w pieczy i zebranie funduszy na pomoc w zgodzie z dobrze rozpoznanym interesem podopiecznych.

W FDI nie opieramy naszych działań na mitach i stereotypach o domach dziecka, ale na wiedzy. Wsłuchujemy się w głos naszych beneficjentów, ponieważ chcemy oferować mądrą pomoc i oparcie „tu i teraz”, ale także być inicjatorem zmian, które realnie wpłyną na społeczność ponad 100 tys. obywateli. Zainicjowany przez nas Raport „Start w dorosłość” stanowi rzetelną diagnozę sytuacji i potrzeb młodych ludzi. W oparciu o nią apelujemy o nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz koordynację prac instytucji publicznych (w tym samorządowych) dla zażegnania kryzysu pieczy zastępczej. Postulaty zmian opisaliśmy w petycji, którą podpisało już ponad 1000 osób – dodaje Bartłomiej Jojczyk.

Kampanii towarzyszą działania PR, komunikacja w mediach społecznościowych oraz reklamy outdoorowe w Tramwajach Warszawskich, a także na ekranach bankomatów Planet Cash. Spot reklamowy powstał dzięki uprzejmości firmy Storware, która pro bono udostępniła swoje studio nagraniowe. Filmy zostały zrealizowane przez Jakuba Cegielskiego – CATCHY, na podstawie koncepcji i scenariuszy stworzonych przez zespół Fundacji Dobrych Inicjatyw – Igora Owczarka i Annę Wrzosk-Piechowską.

Link do spotu:

  • Krótka wersja: https://www.youtube.com/watch?v=oCHzgVaWLhY
  • Długa wersja: https://www.youtube.com/watch?v=_8RK33qEypo

Michał Jarzyna
Komunikacja i Projekty Edukacyjno-Społeczne
Fundacja Dobrych Inicjatyw

Fot. Tanaphong Toochinda daen_2chinda

Źródło zdjęcia: https://unsplash.com/photos/girl-holding-purple-and-green-camera-toy-GagC07wVvck

Kampania_FDI

Kampania_FDI_2

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *