„W trosce o prawa kobiet” konferencja Rzecznika Praw Pacjenta

14 lutego Bartłomiej Chmielowiec zorganizował konferencję poświęconą zmianom w standardach opieki okołoporodowej, w tym ich prezentacji z punktu widzenia personelu medycznego. Tematyka konferencji dotyczyła również organizacji opieki okołoporodowej w podmiotach leczniczych.

 

1 stycznia br. zostały wprowadzone nowe standardy opieki okołoporodowej w placówkach medycznych, które mają zapewnić kobietom m.in. wyższy standard opieki, podmiotowe traktowanie, dialog i respektowanie praw pacjenta. Z tej okazji Bartłomiej Chmielowiec zaprosił ekspertów organizacji pacjentów, konsultantów krajowych, dyrektorów szpitali oraz przedstawicieli samorządów zawodów medycznych by wspólnie podyskutować i podsumować wprowadzane zmiany.

W pierwszej części konferencji panelu Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji „Rodzić po ludzku” zaprezentowała ostatnio wprowadzone zmiany w  przepisach, w tym korzyści płynące z ich obowiązywania przedstawione z perspektywy pacjentek.

Kobiety, które są świadome swoich praw i je egzekwują wyżej oceniają sprawowaną nad nimi opiekę podczas porodu – powiedziała Joanna Pietrusiewicz  –  Bez stałej kontroli i nadzoru standardy opieki okołoporodowej nie będą właściwie przestrzegane – podsumowała.

Druga część konferencji została poświęcona przedstawieniu nowo wprowadzonych regulacji z punktu widzenia personelu medycznego, w tym także przedstawicieli samorządu zawodów medycznych.

Nowy standard zakłada wyższą humanizację procesu porodu, gdzie priorytetem staje się komfort pacjentki –powiedział prof. Krzysztof Czajkowski, Konsultant  krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Staje przed nami zadanie w jaki sposób pogodzić standardy z aktualną wiedzą medyczną. Musimy w tej sprawie współpracować. Współpraca z Rzecznikiem Praw Pacjenta pokazuje, że pacjent i lekarz stoją po jednej stronie, z szacunkiem dla podmiotowości obu stron. – wskazał dr Jacek Kozakiewicz, Wiceprezes Naczelnej rady Lekarskiej.

Przedstawiciele zawodów medycznych zwracali również uwagę na 3 filary obrazujące jakość opieki zdrowotnej czyli kadry, finanse oraz edukację.

W tych trzech przestrzeniach trzeba poszukać zasobów, tam gdzie one są – dodał dr Jacek Kozakiewicz.

Ewa Janiuk, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwróciła uwagę na  potrzebę edukacji przedporodowej i występujące w tym zakresie problemy – Większość kobiet, które zostają objęte edukacją przedporodową trafia tam wyłącznie z inicjatywy samych ciężarnych lub usilnych starań położnych– powiedziała.

Prof. Ewa Helwich,  Krajowy konsultant ds. neonatologii dodała –  Wprowadzenie standardów opieki okołoporodowej, w tym również standardów organizacyjnych odbiło się niezwykle korzystnie na wskaźnikach, w których porównujemy się z krajami europejskimi. Nie poradzilibyśmy sobie również bez wprowadzenia trójstopniowego systemu opieki perinatalnej.

Trzecia, ostatnia cześć konferencji prezentowała wdrożenie nowych standardów z perspektywy zarządzających szpitalami.

Dr Tomasz Mikołaj Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka zwrócił uwagę na niedobór personelu medycznego a także zachodzące zmiany społeczne. Zmienia się model funkcjonowania polskiej rodziny i musimy za tym podążać konstruując standardy opieki np. w zakresie prowadzenia ciąży przez wykwalifikowaną położną – podsumował.

Trudno jest dostosować w pełni oczekiwania pacjentów do obowiązujących standardów powiedział dr Artur Zaczyński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych CSK MSWiA w Warszawie. Ich wdrażanie i funkcjonowanie wygląda inaczej w szpitalach monoprofilowych, w małych miejscowościach czy też wieloprofilowych szpitalach wojewódzkich – dodał.

Bartłomiej Chmielowiec, podsumowując  konferencję zwrócił szczególną uwagę na rolę edukacji i informacji w procesie właściwego wdrażania standardów opieki okołoporodowej. Rzecznik Praw Pacjenta podkreślił także wagę odpowiednio dobranych kryteriów oraz oceny właściwej realizacji nowo wyprowadzonych przepisów.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji za ciekawą dyskusję i czynny udział w wydarzeniu.

 

Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

 

Standardy opieki okołoporodowej  – najważniejsze zmiany w przepisach – PDF 274 KB

Prezentacja Fundacji „Rodzić po ludzku” – PDF 2,21 MB

Prezentacja Naczelnej Rady Lekarskiej – PDF 2,54 MB

gin

 

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *