Warszawa: Rzecznik Praw Pacjenta czyta dzieciom książki w szpitalu przy ul. Żwirki i Wigury

Bartłomiej Chmielowiec był gościem specjalnym uroczystego otwarcia 643 Zaczytanej Biblioteki w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Podczas spotkania przeczytał małym pacjentom książkę autorstwa Elizy Piotrowskiej „Tupcio Chrupcio. Umiem się dzielić”. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Zaczytani.org.

Wszyscy wiemy jak ważne w procesie leczenia jest odpowiednie nastawienie małego pacjenta. Bajka może pełnić rolę lekarstwa i odgrywa niezwykle istotną rolę w terapii. Odpowiednio dobrane lektury dla dzieci chorych mogą wspierać proces leczenia. Dają chwile zapomnienia, odprężają, uczą jak zachowywać się w różnych sytuacjach, pomagają przezwyciężać własne słabości oraz obniżyć stres i niepokój. Dzięki literaturze młody człowiek znajduje przykłady i wzorce, w jaki sposób komunikować własne emocje i rozwiązywać problemy – powiedział Bartłomiej Chmielowiec.
Podczas wydarzenia Rzecznik Praw Pacjenta przeczytał dzieciom jedną z książek z popularnej serii „Tupcio Chrupcio”. Za każdą z tych bajek stoi rozwiązanie problemu, które mysia rodzina podpowiada zarówno rodzicom jak i małym czytelnikom. Bartłomiej Chmielowiec wziął również udział w warsztatach bajkoterapii. Podczas spotkania był również czas na zabawę i przekazanie książkowych upominków małym pacjentom.
Zaczytane Biblioteki to szczególne miejsca, które powstają w szpitalach w całej Polsce. Każda z nich to furtka do świata bajek i wyobraźni dla małych pacjentów. Dzieci, podczas pobytu w szpitalu, potrzebują chwili w oderwaniu od trudnej rzeczywistości jeszcze bardziej niż dorośli. Wyjątkowo cechą Zaczytanych Bibliotek jest również to, że mali pacjenci mogą zabierać książki do domu.
Fundacja Zaczytani od 2013 roku promuje czytelnictwo i edukację społeczną poprzez prowadzenie Wielkiej Zbiórki Książek i otwieranie bibliotek na oddziałach szpitalnych. Od dwóch lat wolontariusze Fundacji pojawiają się w szpitalach, czytają dzieciom książki i prowadzą bajkoterapię. Codziennie odwiedzają szpitale dziecięce w 7 największych miastach w Polsce. Aby podziękować mieszkańcom, którzy przekazują swoje książki w czasie Wielkiej Zbiórki Książek Fundacja Zaczytani.org ustawia miejskie meble – ławki w kształcie otwartych książek. Każda ławka jest niepowtarzalna, zaprojektowana przez artystę. Część ławek ma swoich ambasadorów: znanych aktorów, ludzi kultury i sztuki.

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej, ustanowionym w celu ochrony praw pacjentów. Przysługujące pacjentom prawa oraz tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika określone zostały w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Od tego czasu nie funkcjonuje tzw. „Karta Praw Pacjenta”.
Katalog praw pacjenta określony w ww. ustawie obejmuje prawo pacjenta do: świadczeń zdrowotnych; informacji; zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych; tajemnicy informacji z związanych z pacjentem; wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych; poszanowania intymności i godności pacjenta; dokumentacji medycznej; zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza; poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; opieki duszpasterskiej; przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
W dniu 27 października 2017 r. Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, z dniem 30 października 2017 r. powołała na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Łukasza Chmielowca. Pierwszym Rzecznikiem Praw Pacjenta była pani Krystyna Barbara Kozłowska (od 2 października 2009 r. do 27 października 2017 r.).
Do głównych zadań Rzecznika Praw Pacjenta należy ochrona praw zarówno indywidualnego pacjenta jak i zbiorowych praw pacjentów oraz podejmowanie działań w przypadkach ich naruszenia, występowanie do organów władzy publicznej w sprawach systemowych, rozwiązań poprawiających ochronę i egzekwowanie praw pacjentów, a także monitorowanie sytuacji przestrzegania praw pacjentów w systemie ochrony zdrowia.
Swoje zadania Rzecznik wykonuje przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta, którego siedziba mieści się przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie. Pracownicy Biura na bieżąco przekazują osobom zainteresowanym informacje o prawach pacjenta, właściwych działaniach, jakie należy podjąć w określonej sytuacji oraz przysługujących środkach prawnych. Łatwo dostępną i niesformalizowaną formę kontaktu umożliwia ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta 800-190-590, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00.
Pracownikami Biura są także Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy swoją funkcję pełnią w niektórych szpitalach psychiatrycznych na terenie naszego kraju. Zostali oni powołani ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Do zadań Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w klinikach, szpitalach i oddziałach psychiatrycznych, sanatoriach dla osób z zaburzeniami psychicznymi a także podmiotach leczniczych sprawujących całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową. Ochrona ta realizowana jest zarówno poprzez pomoc pacjentom w dochodzeniu ich praw oraz wyjaśnianiu skarg i wniosków, jak również współpracę z ich rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym.
Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

1 3 2

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *