Zakupy: Co czyha w koszykach?

Stack of colorful shopping basketsKlienci marketów zwykle korzystają z sklepowych koszyków czy wózków na zakupy. O ile te metalowe sprawiają wrażenie czystych, to kosze plastikowe budzą mniejsze zaufanie. Niektóre są po prostu najzwyczajniej – brudne. A żadne przepisy prawne nie regulują sposobu mycia i dezynfekcji wózków i koszy sklepowych. Sanepid wprawdzie przeprowadza kontrole i reaguje na skargi, lecz nie dokonuje badań  czystości w kierunku mikrobiologicznym.

W poznańskich marketach spotkać można klientów, którzy za nic nie skorzystaliby z standardowych koszy na zakupy, oni wolą nosić własne siatki.

– Jeżeli ktokolwiek z obsługi zwróci mi uwagę, to natychmiast poproszę Sanepid o dokonanie kontroli tutejszych koszyków zakupowych – oświadczyła jedna z takich właśnie klientek, zagadnięta przez reporterkę InterwencjiPoznanskich.pl.

Obsługa jednak zwykle nie zmusza klientów, by korzystali wyłącznie z koszy stanowiących wyposażenie danego marketu.

Higieniczny obowiązek

W przypadku zauważenia brudnych koszy sklepowych warto zgłosić to do obsługi sklepu, najlepiej na piśmie, zachowując sobie potwierdzenie zgłoszenia.

– Zarówno koszyki, jak i wózki sklepowe są zgodnie z naszymi standardami regularnie myte przez wyspecjalizowaną firmę. Gdy zajdzie potrzeba dodatkowego umycia, market czyni to we własnym zakresie. Jesteśmy wdzięczni za każdą dodatkową wskazówkę, dotyczącą czystości koszyków – oświadczył  Grzegorz Polak, rzecznik prasowy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. w odpowiedzi na redakcyjne zgłoszenie o brudnych czerwonych koszach plastikowych w markecie Kaufland przy al. Solidarności w Poznaniu.

Market dokonał wymiany plastikowych koszy, przybrudzone czerwone kosze zostały zastąpione czystymi, o kolorze szarym. Jak wyjaśnia rzecznik, dostosowanymi kolorystycznie do  nowego wystroju wnętrza marketu. Ich wadą jest jednakże zbyt mała liczba, nie zawsze wystarcza nowych koszy dla chcących się nimi posłużyć klientów.

Sanepid kontroluje

Gdy klienci w trakcie zakupów zauważą brudne kosze, mogą także skorzystać ze wsparcia Sanepidu.

– W przypadku zauważenia niewłaściwych warunków higieniczno-sanitarnych w obiekcie, odnośne dane, czyli adres obiektu i stwierdzone nieprawidłowości należy przekazać (drogą telefoniczną lub elektroniczną) do właściwej terytorialnie, dla miejsca lokalizacji przedmiotowego obiektu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku – informuje dr Jadwiga Kuczma Napierała, specjalista epidemiolog z Wielopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego.

Handlowcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących higieny zarówno polskich, jak i europejskich, a ich nieprzestrzeganie grozi sankcjami, gdyż chodzi o zdrowie ludzkie.

– Nieprzestrzeganie odpowiednich zasad sanitarno-higienicznych stanowi potencjalne zagrożenia dla konsumenta. W przypadku brudnych koszyków zakupowych, tak jak we wszystkich przypadkach niezachowania czystości i higieny, zagrożeniem mikrobiologicznym są głównie wirusy i bakterie powodujące psucie żywności. Stwarza to potencjalne zagrożenie jakim może być np. zatrucie pokarmowe – wyjaśnia J. Kuczma Napierała. – Nie ma przepisów prawnych dotyczących sposobu mycia i dezynfekcji wózków i koszyków. Przeprowadzane kontrole w tego typu obiektach obejmują m.in. przestrzeganie zasad higieny w zakresie mycia i dezynfekcji wózków oraz koszyków zakupowych, ale nie dotyczą badań czystości w kierunku mikrobiologicznym.

Jak nas poinformowano, Państwowa Inspekcja Sanitarna w woj. wielkopolskim prowadzi nadzór nad 20 590 obiektami obrotu żywnością. Podczas przeprowadzania rutynowych kontroli w super i hipermarketach pracownicy Inspekcji Sanitarnej kontrolują dokumentację dotyczącą Dobrych Praktyk Higienicznych, jak również bieżący stan sanitarny i techniczny punktu handlowego, w tym czystość i higienę koszyków zakupowych. W przypadku stwierdzenia braku należytej czystości ww. koszyków przeprowadzający kontrolę ma prawo wystawić upomnienie lub nałożyć karę grzywny. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż zgodnie z aktualnymi obowiązującymi zasadami sprawozdawczości dodatkowo nie prowadzi rejestru wyników kontroli koszyków zakupowych w obiektach, które są pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej.

(pewu)

 

You may also like...

3 Responses

  1. klient pisze:

    Problem brudnych koszyków dotyczy niestety wielu sklepów.

  2. iwona pisze:

    problem mycia wuzkow jest rozwiązany wystarczy do nas napisać IPO problemie mamy maszynę która myje wózki sklepowe jestem mobilna wystarczy do nas napisac

  3. sami-swoi pisze:

    Super tylko czy my jesteśmy świadomi może nie tak my jak Ministerstwo Zdrowia Główny Inspektor Sanitarny z zagrożenia jakie jest na wózkach i koszach sklepowych nikt z tym nic nie robi wszyscy nabrali wody w usta sklepy markety są chronione żadnych kontroli i wytycznych sklepy nie posiadają urządzeń do dezynfekcji i mycia wózków i koszy a powinni posiadać i wykonywać te czynności każdego dnia tak jak lady i [podłogi myje i dezynfekuje się każdego dnia .!!!!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *