Buk: Echa publikacji o likwidacji przytuliska dla bezdomnych zwierząt

Artykuł poświęcony planom likwidacji przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Buku poruszył miejscowe środowisko. A i tak przedtem już w nim wrzało, przynajmniej w zakresie tego właśnie problemu. Wątpliwości budzi m.in. pomysł wydania gminnych pieniędzy zamiast na potrzebujące czworonogi – na dmuchaną zjeżdżalnię nad jeziorem. Obrona przytuliska nie podoba się też radnym z Buku. Echa tej sprawy wciąż pobrzmiewają, stąd zamieszczamy kolejne pisma, które napływają do naszej redakcji.

 

Dmuchana zjeżdżalnia z wątpliwościami 

Do naszej redakcji nadszedł mail ujawniający kulisy głosowania w sprawie likwidacji przytuliska oraz podważający sensowność pomysłu takiego właśnie wydania zabranych bezpańskim psom gminnych funduszy. O sprawie pisano już w lokalnej gazecie bukowskilider.pl. Oto fragment tego tekstu:

zjezdzalnia-dmuchana-400x228Będzie jednak zjeżdżalnia na plaży w Niepruszewie. Niestety, nie będzie to takie urządzenie, jakie znamy np. z Term Tarnowskich, czy innych aquaparków. Nasza zjeżdżalnia będzie… dmuchana. Kosztem prawie 30 tysięcy będziemy mieli „urządzenie” o wymiarach 5x3x3 metry, a do tego podest po którym będzie się dochodzić do „zjeżdżalni” 1,5×2 metry. Zjeżdżalnia zostanie zamontowana na okres letni na początku lipca. Podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty padały opinie z ust jednego z radnych, że takie urządzenie jest bezsensowne i jak już- zjeżdżalnia ma być to normalna i funkcjonalna (nawet za kilka lat), to jednak trafiały w próżnię. Widocznie jest duże parcie, żeby zjeżdżalnia koniecznie była. Padały również pytania i propozycje na temat zabezpieczenia dmuchańca na noc. Proponowane opcje były dwie: codzienne składanie, co jest niemożliwe i … wynajęcie ochroniarza, który będzie naszą zjeżdżalnię pilnował w godzinach wieczorno/ nocnych i jest to najbardziej prawdopodobnie rozwiązanie.”

Z maila też wynika, że w Buku wcale niełatwo wypromować pożyteczne inicjatywy.

– Generalnie, każdorazowo ktoś rzuca kłody pod nogi, tak to u nas jest :-) – skomentował autor maila /imię i nazwisko znane redakcji/.

Ale to akurat nie tylko w Buku…

 

Pismo radnego z Buku

Do naszej redakcji wpłynął mail, który publikujemy w całości:

“Dzień dobry. Szanowna Pani. W zasadzie mogłem się tego spodziewać, że teza została już sformułowana przed zadaniem pytań, a odpowiedzi i tak niewiele tu zmieniły. Tak widać działa “poprawność” dziennikarska. Przesłanie wynikające z artykułu wydaje się bowiem następujące : kto nie ma psa – ten jest podejrzany, a kto nie chce powiedzieć czy go ma – to tym bardziej ma coś do ukrycia?! Wielka szkoda, że nie zapytała Pani orędowników sprawy, co konkretnie zrobili w sprawie budowy schroniska przez ostatnie 5 miesięcy tego roku budżetowego ? Czy ktoś zgłosił formalny wniosek o korektę budżetu, podejmując wprowadzenie takiej inwestycji, czy też może podjął inicjatywę zmiany wieloletniej prognozy finansowej ? Otóż zapewniam, że nie było takich czynności, pomimo okazji do tego, na pięciu posiedzeniach komisji budżetowej i pięciu sesjach Rady w tym roku. No ale po co, skoro łatwiej zrobić szum medialny niż podjąć konstruktywne działania. Życzę udanych relacji z interwencji. Tomasz Plewa”

Odpowiedź Fundacji Animalia – pod artykułem.

 

Radny kontra radni

Materiały nadesłane przez radnego z Buku, jedynego obrońcy miejscowego przytuliska /aktualizacja 9.06.2016/.

 • Pismo do naszej redakcji:

“Ze zdziwieniem zapoznałem się z lekturą maila przesłanego do Waszej redakcji, którego autorem/ nadawcą jest radny Tomasz Plewa, a dotyczącym braku działań “psich zwolenników” w kierunku budowy schroniska, a właściwie rozbudowy obecnie funkcjonującego przytuliska, bo tak akurat jest z logicznego (a nie urzędowego punktu widzenia) od początku bieżącego roku. Przede wszystkim, jak możemy mówić o wprowadzeniu do budżetu czy też WPF (Wieloletnia Prognoza Finansowa) zadania inwestycyjnego, gdy postawa większości radnych jest jaka jest. Skoro odrzucają już sam projekt inwestycji, to jaka istnieje szansa, że zatwierdzą oni samą budowę? Pytanie myślę nie wymaga odpowiedzi. Ponadto, skąd ma pochodzić wiedza na temat kwoty, jaką by trzeba wnioskować, skoro… nie mamy jej w temacie skali kosztów budowy (z powodu braku projektu i kosztorysu na który nie ma w gminie zgody). Trzeba złożyć wniosek na zadane inwestycyjne z kosztem 150 tys PLN, czy może 10-20 milionów? Sprawa jest patowa do momentu, gdy Rada Miasta i Gminy Buk wyrazi zgodę na wykonanie projektu/ kosztorysu.

Jest jednak nadzieja, bowiem w dniu dzisiejszym przesłałem do Biura Rady MiG Buk oraz do przewodniczących gminnych komisji pismo (w załączeniu), w którym wnioskuję o zmianę programu najbliższego wspólnego posiedzenia gminnych komisji, które odbędzie się w dniu 14.06.2016 o godzinie 17:00. Zmiana jest niezbędna do przeprowadzenia głosowań, które umożliwią działania w temacie wykonania projektu/ kosztorysu inwestycji i jest związana między innymi z pismem przesłanym przez fundację Animalia z siedzibą w Poznaniu, w którym mowa  o partycypacji fundacji zarówno w projekcie, jak i samej budowie, a także wieloma pismami/ mailami które otrzymali zarówno burmistrz Stanisław Filipiak i radni, którzy posiadają pocztę mailową i odzewem społeczności (nie tylko lokalnej).

Sytuacja wygląda moim zdaniem teraz tak, że w momencie braku zgody radnych na zagadnienia zawarte w moim wniosku (we wtorek 14.06.2016), będzie to oznaczać, że jest wśród nich wyłącznie chęć likwidacji placówki, a nie utrzymania, bowiem co możemy stracić prowadząc do tego, aby poznać skalę kosztów inwestycji?

Na zakończenie, chciałbym ponownie zaapelować do moich koleżanek i kolegów radnych o działania zgodne ze zdrowym rozsądkiem oraz oczekiwaniami mieszkańców i pozostawienie wszelkich emocji (szczególnie tych negatywnych) na rzecz współpracy i tworzenia, a nie niszczenia. Przypomnę, że podobny opór był przy temacie uchwały stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, którą zainicjowałem (wtedy radnymi, którzy najbardziej mnie wsparli, był radny Tomasz Plewa, a następnie przewodniczący rady Andrzej Jankowski) oraz przy temacie modernizacji kina, gdzie również wspólnie (oraz kilku innych radnych) byliśmy gorącymi zwolennikami tego. Efekt- nasza wspaniała młodzież 3 rok otrzymuje nagrody i stypendia, dzięki którym mogą rozwijać swoje talenty, a kino funkcjonuje świetnie. Te 2 chociażby zagadnienia pokazują, że warto rozmawiać i działać w kierunku zgody i oczekiwań mieszkańców.

Dla uzupełnienia swojej wypowiedzi, przesyłam jeszcze skan pisma i screen z wysłanego maila do burmistrza w dniu 18.01.2016, co przeczy opinii, że nie podejmowano żadnych kroków. Pismo dotyczy cofnięcia środków ze zjeżdżalni na projekt przytuliska.

Tomasz Giełda, radny MiG Buk”

 • Pismo radnego T. Giełdy do Rady Miasta i Gminy Buk oraz właściwych Komisji

“Buk dnia 08.06.2016

Rada Miasta i Gminy Buk

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty

Sz.P. Tomasz Plewa

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych

Sz. P. Elżbieta Batura

Niniejszym zgłaszam wniosek o zmianę programu posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu i Oświaty i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, które odbędzie się w dniu 14.06.2016 o następujące zagadnienie:

“Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscu obecnie działającego przytuliska w Buku”

w celu przeprowadzenia głosowań:

1. Zobligowanie burmistrza MiG Buk do wstrzymania rozmów ze schroniskiem dla zwierząt w Posadówku (gmina Lwówek), które to mają na celu przejęcie zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

2. Wyrażenia zgody na prowadzenie rozmów przez burmistrza MiG Buk z fundacją “Animalia” z siedzibą w Poznaniu dotyczących przygotowania i partycypowania w kosztach projektu budowy schroniska dla zwierząt w miejscu obecnie działającego przytuliska.

3. Zwołanie wspólnego posiedzenia gminnych komisji: Komisji Budżetu i Oświaty i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych w miesiącu sierpniu.

4. Wprowadzenie do wspólnego posiedzenia gminnych komisji w miesiącu sierpniu: Komisji Budżetu i Oświaty i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych zagadnienia dotyczącego budowy schroniska dla zwierząt w miejscu obecnie działającego przytuliska. Posiedzenie z udziałem przedstawicieli fundacji “Animalia” z siedzibą w Poznaniu wraz z ewentualnymi fundatorami/ sponsorami.

Wniosek motywuję tym, że fundacja „Animalia” w piśmie z dnia 01.06.2016 poinformowała burmistrza MiG Buk i przewodniczącego RMiG Buk o możliwości partycypacji w kosztach projektu oraz późniejszej budowy schroniska dla zwierząt w Buku, co jest istotną zmianą obecnej sytuacji, a także oczekiwaniami społeczności zarówno lokalnej, jak i ponadlokalnej dotyczącej pozostawienia przytuliska, a w przyszłości schroniska w Buku, o czym świadczy między innymi przesłana korespondencja, jak i dostarczona petycja. My, jako reprezentanci mieszkańców gminy Buk powinniśmy odpowiadać na ich głosy i oczekiwania, zatem wniosek uważam za uzasadniony. Okres czasu do sierpniowego wspólnego posiedzenia pozwoli na ustalenia, a być może przygotowanie projektu, co będzie podstawą do dalszych rozmów. Proszę kolegów i koleżanki radnych o przychylenie się do moich wniosków w głosowaniach.

Z poważaniem

Radny Miasta i Gminy Buk

Tomasz Giełda”

pismo burmistrz 01_2016

 

Pismo Fundacji “Animalia” do burmistrza Buku

bbb

“Organizacja Pożytku Publicznego

Fundacja dla Zwierząt Animalia

NIP 7822344137  REGON 300219462

KRS 0000248335

Poznań, 01.06.2016r.

Fdz4/16

Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Dotyczy – planowanej likwidacji przytuliska w Buku i przeniesienia psów (kotów?) do międzygminnego schroniska w Posadówku.

Z wielkim zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o planowanej likwidacji przytuliska w Buku, rezygnacji z zamiaru modernizacji tego miejsca i dostosowania do potrzeb schroniska dla zwierząt oraz o przewiezieniu wszystkich psów (a co z kociakami, które trafiają do przytuliska?) do międzygminnego schroniska w Posadówku.

Przytulisko w Buku, dzięki jego założycielom Iwonie Przeworskiej i Pawłowi Czubkowi (w 1998r) oraz przy pomocy Fundacji Animalia, opiekującej się nim od prawie 9 lat jest znane w całej Polsce i nie tylko. Po psiaki z Buku przyjeżdżają ludzie z odległych miast, a także z Danii, Niemiec, Holandii. Adoptują je, bo wiedzą, że otrzymają zwierzę zdrowie, zaszczepione, z książeczką zdrowia i jeśli jest dorosłe – to wysterylizowane. Ponadto, a w zasadzie przede wszystkim, zwierzę o którym dostaną pełną informację, gdyż w małym, prawie rodzinnym schronisku  każde zwierzę ma imię, znany jest jego charakter i przewidywalne zachowania. Takiej sytuacji nigdy nie będzie w schronisku mającym ponad 100 psów, gdzie nie ma możliwości poznać ich charakterów.

Oszczędność wyliczona przez Radę Gminy jest pozorna:

1. Ilość psów znacznie przekroczy 12 sztuk, o których wspominał właściciel schroniska przy wskazywaniu kwot opłat. Adopcje z pewnością nie będą odbywały się tak sprawnie i nikt nie będzie płacił za hotelowanie psów, które wymagają szczególnej opieki (szczenięta, psy skrzywdzone psychicznie, wycofane).

Dla przykładu:

W 2013r do przytuliska trafiły 64 psy – do adopcji poszło 55 psów

W 2014r. do przytuliska trafiło 45 psów – do adopcji poszło 38 psów

W 2015r. do przytuliska trafiły 52 psy – do adopcji poszły 44 psy

W 2016r. do końca maja do przytuliska trafiło 14 psów a już wyadoptowaliśmy 12 zwierząt.

W tym danych brak zwierząt które opuściły schronisko i wróciły do właścicieli. Przy lokalizacji miejsca przebywania psów w takim oddaleniu i ten procent się zmniejszy – nie wszyscy będą w stanie jechać po swego zaginionego psa do Posadówka, nie każdy będzie wiedział, że tam trzeba go szukać.

Proszę pomnożyć proponowaną stawkę za psa, przekazaną z Posadówka – biorąc pod uwagę psy które trafiały do Buku w poszczególnych latach. Podane przez Pana Burmistrza ilości ponad 12 psów – to wynik naszej działalności, adopcji i umieszczania psów w domach tymczasowych i hotelach na nasz koszt. Ilość zwierząt trafiających co roku do przytuliska to około 50 sztuk, czyli dodatkowo 38 zwierzaków (ponad 12) x 5,50 zł x 365 dni = to już inna kwota.

Kolejny przykład:

W 2014 koszt utrzymania w hotelach psów z Buku to 4450 zł

W 2015 – koszt ten wyniósł 6200 zł

Nie jestem w stanie podać dokładnego kosztu utrzymania zwierząt w domach tymczasowych, ich opieki weterynaryjnej oraz żywienia, ale w ww latach wynosił około 20.000 zł.

Podliczając więc koszt utrzymania psów w Posadówku wyniesie on znacznie więcej niż 60.000 zł.

Pragnę także zwrócić uwagę na koszty prowadzonych zabiegów weterynaryjnych ratujących życie, które będzie ponosić Gmina Buk (do tej pory koszt tych zabiegów z hospitalizacją oraz utrzymaniem psa aż do czas znalezienia mu domu spoczywał w gestii Fundacji Animalia, np.

w 2014 koszt zabiegów weterynaryjnych ratujących życie oraz sterylizacji które pokrywaliśmy wynosił 2100 zł, w 2015r. – 9086 zł, w 2016 do maja – 1700 zł.  Nie podliczam poprzednich lat naszej współpracy.

Warto także wziąć pod uwagę, że Fundacja pomagała także w wyposażeniu przytuliska, kupując dla psów w 2015r. nowe, specjalnie wykonane budy w kwocie 5500 zł oraz zakupując specjalistyczne szelki dla psów z którymi członkowie Bukowskiego Klubu Biegacza trenowali – w kwocie 640 zł.

Rozumiem, że teraz takie wydatki, jak edukacja, sport z psami nie będą finansowane i brane pod uwagę, gdyż zamiecenie problemu psiaków pod przysłowiowy dywan, czyli wywiezienie ich do zbiorczego schroniska skasuje problem.

Likwidacja przytuliska i zabranie zwierząt do molocha, jakim zawsze jest schronisko międzygminne nie zapewnia psom należytego dobrostanu: zwiększa się ryzyko zachorowań na choroby zakaźne (mimo oddzielnych klatek na kwarantannę pracownicy nie zmieniają przecież każdorazowo odzieży i obuwia). Nie ma możliwości codziennego wypuszczania wszystkich psów na wybieg i zapewnienia im spaceru i kontaktu z człowiekiem, mimo zapewnień właściciela schroniska jest to nierealne. Nie sposób poznać charakteru psów, a zmiana opiekuna – pracownika odbija się na ich psychice ( to była jedna z wielu zalet przytuliska w Buku – jeden znany psom pracownik – przewodnik, któremu ufały i który znał je i potrafił je socjalizować). Nie ma też możliwości indywidualnego traktowania psów tego wymagających, np. w przypadku konieczności diagnozowania psów i stosowania dla nich specjalistycznej weterynaryjnej karmy (obecnie w Buku 1 pies wymaga takiej karmy – którą finansuje Fundacja – bez niej, przewieziony do schroniska i karmiony razem z innymi psami po prostu skończy życie).

Fundacja Animalia pierwotnie zamierzała i nadal to podtrzymuje pokryć koszty projektu modernizacji schroniska w Buku w 2017r. a w kolejnych latach partycypować w znacznym stopniu w tej modernizacji, zarówno finansowo, jak i materiałowo oraz roboczo – praca wolontariuszy i miłośników zwierząt, przyjaciół bukowskich psów.

Temat likwidacji przytuliska bowiem zaniepokoił wielu ludzi. TVP, której dziennikarze, reporterzy wielokrotnie byli z kamerą w przytulisku i wspominają z podziwem zachowania psów, opiekę nad nimi i panującą tam atmosferę – planują przygotować kolejny program, tym razem już bez tych zachwytów.

W związku z tym bardzo proszę o ponowne przeanalizowanie zagadnienia, zweryfikowanie decyzji, przeliczenia zysków i strat biorąc pod uwagę oprócz finansów także dobrostan psiaków. Wspólnymi siłami, przy naszym wsparciu – koszt będzie znacznie niższy niż sugeruje Rada Gminy a my zobowiązujemy się czynić dalsze starania celem zmniejszania stanu ilościowego psiaków poprzez szukanie im domów, sterylizowanie ich oraz leczenie w koniecznych przypadkach a także przedstawienie projektu modernizacji przytuliska i przybliżonego kosztorysu wraz z wkładem Fundacji.

Jednocześnie zmuszona jestem poinformować, że w przypadku likwidacji przytuliska w Buku umowa zawarta między Panem Burmistrzem Buku a Fundacją Animalia wygasa – dotyczy ona bowiem opieki nad psami w przytulisku w Buku a nie w schronisku międzygminnym.

Wierzę, że możemy wspólnie zapewnić psom z  gminy Buk odpowiednie, godne warunku życia po kosztach, które będą do przyjęcia przez władze gminy Buk.

Dajcie Państwo im szansę – a my także staniemy na wysokości zadania.

Podpisano:

Fundacja dla Zwierząt Animalia                                     

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy – Andrzej Jankowski”

 

 

Przydatne linki

Więcej o wątpliwościach, jakie budzi pomysł dmuchanej zjeżdżalni – czytaj tutaj: http://bukowskilider.pl/2016/06/zobaczcie-bedzie-zjezdzalnia-niepruszewie/

O głosowaniu radnych w sprawie likwidacji psiego przytuliska – czytaj tutaj: http://www.bukowskilider.pl/archiwum/news.php?readmore=9033

Petycja w sprawie sprzeciwu likwidacji przytuliska w Buku  – http://www.petycjeonline.com/ratujmy_przytulisko_w_buku

(pewu)

You may also like...

3 Responses

 1. Animalia pisze:

  W nawiązaniu do maila p. Plewy wyjaśnię, że w programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami gminy Buk na 2016r. , który nasza Fundacja dostała do akceptacji wskazane było 30.000 zł przeznaczone na projekt modernizacji czy przebudowy przytuliska. Kwoty tej – jej wysokości – nie ustalaliśmy, ale została przyznana. Pod takim warunkiem opinia nasza była pozytywna. Dopiero po sporym czasie dowiedziałam się i to nie oficjalnie, że środki te jednak zostały zabrane i przeznaczone na… zjeżdżalnię. Czyli trudno mówić o 5 m-cach podczas których nic nie robiliśmy, gdyż przez spory czas wierzyłam w te środki. Pisałam nawet do p. Burmistrza o wyjaśnienie – dopiero po tym wszystkim zaczęliśmy ustalać stan rzeczywisty przytuliska. Teraz więc chcemy wnieść o korektę budżetu – z tym że koszt projektu poniesiemy już sami, jako Fundacja z pomocą wielu zainteresowanych sprawą miłośników zwierząt.

 2. Paweł pisze:

  Za to radny Plewa przez 5 miesięcy w lokalnej prasie, podporządkowanej Radzie Miasta, przekonywał mieszkańców gminy że działania radnych są dla dobra zwierząt i mieszkańców, usiłując zdyskredytować wszelkie inne pomysły i dotychczasowe działania Fundacji Animalia i wolontariuszy!!! Przez 5 miesięcy tylko jeden radny odwiedził schronisko i jak stwierdził “chyba zbyt pochopnie podjął decyzję ” o głosowaniu przeciwko modernizacji…Trudno się rozmawia z radnymi którzy są NIEOMYLNI i ambicjonalnie podchodzą do tematu!

 3. uop pisze:

  Jednak bylo cos robione. Ciekawe co teraz bo co- odmowia jak nie musza placic? Bukowianie razem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *