E. Kopińska: “Musimy szukać wspólnego dobra”

ela

„Potrzebujemy nowego spojrzenia. Nasza gmina może być lepiej zarządzana. Samorząd jest po to, aby służyć ludziom, a nie sobie. We wszystkim musimy szukać wspólnego dobra. Każdemu człowiekowi i każdemu środowisku należy się szacunek. Nikogo nie można wykluczać z życia lokalnej wspólnoty.

 

Rozmowa z Elżbietą Kopińską, kandydatką na radną Koalicji Obywatelskiej do Rady Swarzędza, a zarazem redaktor naczelną InterwencjiPoznanskich.pl

 

Kandydujesz na radną. Co co tego cię skłoniło?

Działalność obecnej rady, utwierdziła mnie w przekonaniu, że trzeba podnieść jakość sprawowania władzy oraz zarządzania naszą gminą. Do tego potrzebna jest nowa rada i nowy burmistrz, który spojrzy na sprawy gminne świeżym wzrokiem i zajmie się rozwiązywaniem narosłych problemów. Wiem, jak powinien funkcjonować dobry samorząd i dlatego przyjęłam propozycję startu w wyborach.

Czy była jakaś konkretna sprawa, która skłoniła ciebie do kandydowania? 

Brak wykorzystania potencjału mieszkańców. Wielu mieszkańców Gruszczyna, w którym z wyboru mieszkam od 17 lat, ma ogromny potencjał. Jesteśmy różni, ale korzystając z umiejętności, doświadczeń i wiedzy moglibyśmy pomagać sobie. Ktoś jest prawnikiem, ktoś elektrykiem inny artystą. Miałam pomył na wykorzystanie tego potencjału. Jest świetlica wiejska miejsce gdzie każdy mógł poświęcić innym potrzebującym swój czas i wiedzę. Od dwóch lat deklaruje dyżur prawniczy i sprawa jest stale w toku i do dziś nie rozwiana. Pomagam zainteresowanym u siebie w domu. Oczywiście społecznie i bezpłatnie. A miejsce dla społeczności lokalnej pozostaje niedostępne. Znam ludzi, z naszej wsi, którzy bezpłatnie poprowadziłby warsztaty fotograficzne, teatralne lub świadczyliby pomoc dzieciom w nauce. Nie wykorzystanie tego zaangażowania jest stratą dla wszystkich mieszkańców.

Czy nie obawiasz się, że braknie tobie doświadczenia?

Myślę, że praca w różnych środowiskach dała takie doświadczenie i spowodowała większą odwagę w rozwiązywaniu problemów. Doświadczenie prawnika, mediatora sądowego w zakresie prawa rodzinnego, gospodarczego i cywilnego dało mi możliwość rozwiązywania wielu spraw z korzyścią dla osób, które zwracały się o taką pomoc. Od lat prowadzę firmę i mam doświadczenie w racjonalizowaniu kosztów i wydatków.

Jak widzisz niezbędne zmiany w gminie?

Potrzebne są pewne śmiałe decyzje. Jedną z głównych istotnych zmian, absolutnie koniecznych, jest zmiana stylu współpracy burmistrza i rady. Rada powinna być aktywniejsza. Najważniejsze decyzje powinny być podejmowane wspólnie po wysłuchaniu wszystkich stron. Jednym z pilniejszych zadań jest stworzenie programu monitorowania potrzeb mieszkańców w których konieczna jest szybka interwencja i szybka decyzja rady gminy. W tym przypadku kluczowe jest poprawienie wewnętrznej komunikacji w gminie dzięki czemu mamy szanse stawać się coraz sprawniej działającą wspólnotą samorządową.

Jak twoim zdaniem można wpierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego?

Przede wszystkim samorząd powinien inspirować aktywność obywateli oraz kształtować ład społeczny oparty na więziach społecznych, na wspólnych działaniach, a także na inwencji i inicjatywach społeczności lokalnej. Warto zainicjować powołanie rady stowarzyszeń i organizacji z terenu gminy, która łączyłaby różne środowiska i ułatwiała współpracę przy wspólnych inicjatywach. Moim zdaniem taka platforma wymiany doświadczeń i współpracy między poszczególnymi stowarzyszeniami oraz sołectwami jest bardzo potrzebna.

Co w ostatnich latach dałoby się zrobić lepiej? 

Należało lepiej wykorzystać możliwości rozwojowe gminy związane z budową dróg, przygotować tereny pod inwestycje, Powinien zostać zaplanowany rozwój lokalny poszczególnych miejscowości gminy, zgodnie z którym powinny być realizowane inwestycje aby uniknąć forsowania pewnych przedsięwzięć nie mających akceptacji ogółu mieszkańców.

Czy możesz wymienić priorytetowe zadanie gospodarczo inwestycyjne ważne z punktu widzenia całej gminy?*

Z pewnością należy zrobić rzeczywisty plan rozwoju sieci drogowej, jak też plan remontów tych dróg, które już tego wymagają.

Kandydaci często przed wyborami wiele obiecują, a w wyborcy chętnie tych obietnic słuchają. Co chciałabyś obiecać mieszkańcom gminy

Uczciwość, niezależność od nacisków grup interesów, gospodarność. Zupełnie inny styl zarządzania i podejście lokalnej społeczności oraz do rady gminy.

Czy jest coś czego nie chcesz obiecywać, albo czego nie możesz obiecać?

Z pewnością nie mogę obiecywać rzeczy, które ode mnie nie zależą. Słyszeliśmy już wiele obietnic. Jeżeli radni nie uchwalą danej inwestycji nie może ludziom obiecywać. Takie obietnice to oszukiwanie wyborców. Trzeba być uczciwym.

Czy nie obawiasz się wyników wyborów twoja kampania jest zaskoczeniem?

Nie obawiam się. Chcę służyć ludziom, więc nie mogę się bać ich głosu. Robię jednak wszystko, aby decyzja wyborców była podjęta świadomie. Żeby ludzie wiedzieli, jak naprawdę wyglądają sprawy gminy. Bez obiegu informacji i przekazywania wiedzy nie ma realnej demokracji i prawdziwie wolnego wyboru. Nie ma też realnego samorządu tylko rządy grupy skupionej wokół włodarza. Kto nie ma odpowiedniego rozeznania ten tak naprawdę nie jest wolny w swoich wyborach.

A co do kampanii to, fakt, nie jest standardowa. Zdecydowałam, że nie będę drukować plakatów, bilbordów i innych wyborczych gadżetów. Zrobię jedynie ulotki informacyjne. Pozostałą kwotę przyznanego limitu wyborczego przeznaczę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Kandydaci wydają ogromne pieniądze na kampanie. Później te druki zaśmiecają środowisko. Po co… Mam nadzieję, że moja decyzja przyczyni się do racjonalnego wyboru mieszkańców.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Sandra Walczak

 

Elżbieta Kopińska – Prawnik, mediator sądowy w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego i gospodarczego. Magister nauk politycznych i dziennikarstwa. Autorka wielu publikacji,  otwarty przewód doktorski, przedsiębiorca.

“Aby wizja się stała rzeczywistością, stawiam na aktywne wspieranie przedsiębiorczości naszych mieszkańców i zachęcanie ich do rozwoju. Granty dla producentów, tworzenie i wspieranie spółdzielni społecznych NGO oraz konkursy dla mieszkańców chcących upiększać swoje otoczenie to tylko niektóre z pomysłów.

Swarzędz stać na wprowadzenie w życie hasła – Najważniejszy jest każdy mieszkaniec gminy. Stawiam na harmonijny rozwój naszej gminy, stawiam na dobro mieszkańców!”

Ela z Aresem E. Kopińska z psem Aresem

You may also like...

1 Response

  1. Patrycja pisze:

    Powodzenia 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *