Podsumowanie warsztatów kreatywnych dot. inwestycji w Lednogórze

Wczoraj odbyły się warsztaty kreatywne dotyczące planowanej przebudowy dworca w Lednogórze. W spotkaniu zorganizowanym przez PKP S.A., przy współpracy z Wójtem Gminy Łubowo, udział wzięli m.in. podróżni, mieszkańcy, przedstawiciele samorządu, społecznicy i liczna grupa przedstawicieli organizacji pozarządowych. Każdy z obecnych miał szansę przedstawienia swoich oczekiwań względem przyszłej inwestycji.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z zakresem planowanego przez PKP S.A. przedsięwzięcia. Następnie wzięli udział z badaniu preferencji oraz dyskusji. Podczas warsztatów uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy, w których rozmawiali o najważniejszych z ich punktu widzenia funkcjonalnościach na dworcu.

Podczas warsztatów dotyczących przebudowy dworca zwracano uwagę na konieczność zapewnienia pełnej dostępności dworca dla wszystkich grup podróżnych, w tym rodziców podróżujących z małymi dziećmi, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Uczestnicy wczorajszego spotkania wskazali również na kwestie związane z uporządkowanie układu komunikacyjnego wokół budynku, w tym na utworzenie miejsca postojowego dla autobusu szkolnego i autokarów turystycznych. Jednym z punktów dyskusji podczas spotkania były również tematy związane z informacją pasażerską i informacją turystyczną. Zwrócono uwagę na potrzebę umieszczenia w obszarze dworca elementów wskazujących na tożsamość miejsca (np. ławki edukacyjne z zasłużonymi postaciami z regionu). Ciekawym pomysłem zgłoszonym podczas spotkania było zapewnienie przestrzeni dla animacji społecznych. Na zakończenie warsztatów uczestniczący w nich mieszkańcy zwrócili uwagę, aby w miarę możliwości zapewnić w obszarze dworca punkt pierwszej pomocy oraz przechowalnię bagażu.

– Warsztaty w Lednogórze są ciekawym przykładem nawiązania dialogu społecznego z władzami samorządowymi oraz działającymi lokalnie organizacjami pozarządowymi. Podmioty te mogą stać się partnerem i operatorem w zakresie świadczenia usług na rzecz podróżnych i lokalnej społeczności – powiedział Artur Fojud z PKP S.A., moderujący warsztaty w Lednogórze. – Samorząd zadeklarował pełną współpracę w zakresie zagospodarowania przestrzeni dworca po zakończeniu inwestycji.

Wczorajsze spotkanie rozpoczyna proces konsultacji z lokalną społecznością. Uczestnicy warsztatów otrzymają wkrótce dostęp do specjalnej grupy na portalu społecznościowym, gdzie uzyskają bieżące informacje o postępach w projekcie, będą mogli zadawać pytania oraz przesyłać swoje spostrzeżenia i uwagi.

Aleksandra Grzelak

/Starszy Specjalista, Wydział Prasowy, Biuro Komunikacji i Promocji, Polskie Koleje Państwowe S.A./

parowozownia Gniezna - mapa

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *