Internet: PIT-y z licznymi darowiznami “nie przechodzą”?

IMG_20170406_145247Jeden z podatników, rozliczający się poprzez biuro rachunkowe z poznańskiego os. Batorego, chciał sobie ułatwić życie i poprosił o przesłanie deklaracji PIT przez internet. Jakież było jego zdziwienie, gdy dowiedział się od pracowników biura, że jest to niemożliwe z powodu… zbyt wielu darowizn. System przyjmuje jedną stronę PIT-u “zero”, czyli trzy darowizny, a pechowy podatnik dokonał ich kilkanaście w ciągu roku. Podatnik zatem musiał osobiście udać się do Urzędu Skarbowego ze swoją deklaracją. A wszystko przez nadmierną gorliwość w przekazywaniu darowizn. 

W roku 2015 chętnie przekazywaliśmy pieniądze na szczytny cel –  425 tys. podatników dokonało odliczenia od dochodu/przychodu darowizn na łączną kwotę 366 mln zł. Przeciętna kwota odliczonej darowizny wyniosła 861 zł.  Coraz częściej korzystamy też z możliwości elektronicznego wysyłania deklaracji PIT.

Zaskoczenie w ministerstwie

Problem z elektronicznym wysłaniem PIT-u z kilkunastoma darowiznami przekazaliśmy Ministerstwu Finansów.

– W resorcie finansów nikt nie zgłaszał takiego problemu. Naszym zdaniem on nie występuje – odpowiedział nam Grzegorz Łacheta, Zespół do spraw Mediów Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów w Warszawie.

Jak dalej wyjaśnia G. Łacheta, istnieje możliwość elektronicznego przekazania zeznania rocznego PIT wraz z informacją PIT/O, w której w części D wskazuje się  dowolną liczbę informacji o obdarowanych i o darowiznach do urzędu skarbowego, poprzez:

  1. udostępnioną na Portalu Podatkowym usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR polegającą na udostępnieniu podatnikom propozycji rozliczenia rocznego – w tym roku jest to PIT-37 i PIT-38 za rok 2016.

Jeśli podatnik skorzysta z usługi PFR to powinien sprawdzić poprawność danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu oraz podpisać i wysłać deklarację. Może także uzupełnić zeznanie o ulgi – np. na dzieci, odliczenia, oraz kwotę 1% dla wskazaną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego. Ta forma przewiduje zatem możliwość załączenia informacji PIT/O z wykazaną w niej dowolną (także większą od trzech) ilością informacji o obdarowanych i darowiznach, w formie elektronicznej do urzędu skarbowego.

  1. udostępnione na Portalu Podatkowym interaktywne formularze zeznań PIT-37 i PIT-38, które można wypełnić z pomocą kreatora, a także samodzielnie. Tu także do  zeznania PIT-37 można załączyć PIT/O, w którym w części D istnieje możliwość wskazania dowolnej liczby informacji o obdarowanym i o darowiźnie.

W opisanym wyżej przypadku istnieje możliwość przekazania zeznania podatkowego PIT-37 wraz z załączoną informacją PIT/O i wykazaną w niej dowolną (także większą od trzech) ilością informacji o obdarowanych i darowiźnie w formie elektronicznej do urzędu skarbowego.

  1. system e-Deklaracje, który pozwala na złożenie wszystkich zeznań podatkowych stanowiących rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadkach, w których przepisy prawa pozwalają na odliczenie dokonanych darowizn od dochodu, dla zeznań składanych na formularzach PIT-36 i PIT-37, system umożliwia dodanie informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku PIT/O, a także wskazanie w części D tej informacji dowolnej liczby (również większej od trzech) informacji o obdarowanym i darowiźnie.

– Lista wartości dla sekcji D załącznika PIT/O, w którym podatnik wykazuje dane szczegółowe dotyczące odliczeń od dochodu, w tym dotyczące odliczeń dokonanych w roku darowizn, wynosi od 1 do nieskończoności, zarówno dla informacji uzupełnianych do zeznań podatkowych składanych za pośrednictwem Portalu Podatkowego jak i za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. W zakresie dotyczącym przekazania informacji, która z organizacji, fundacji itp. cieszy się największą popularnością wśród obywateli informujemy, że  pozyskanie takich danych nie jest możliwe, bowiem nazwy pełne wymagane w części D informacji PIT/O nie mają formy ustrukturyzowanej. Podatnicy mają możliwość wnioskowania o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), informację w tym zakresie znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pit/statystyki, gdzie znajdują się w podfolderach dla poszczególnych lat podatkowych dokumenty stanowiące wykazy organizacji pożytku publicznego, które otrzymały kwoty 1 proc.należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za konkretny rok. W ramach elektronicznego rozliczania dochodów w zeznaniach rocznych nie wpływały skargi, a jedynie sugestie dotyczące udoskonalania udostępnianych usług – dodaje Grzegorz Łacheta, Zespół do spraw Mediów Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów.

– Każdorazowo zaznaczamy, że deklaracje elektroniczne, należy przekazywać przy pomocy systemu resortowego MF – podkreśla Barbara Dębowska, Kierownik Referatu, Referat Obsługi Bieżącej, Rzecznik Prasowy, Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady.

Pechowy wybór

Jak się jednak okazuje, problem rzeczywiście istnieje, ale tylko w określonych programach. Biuro rachunkowe instalując konkretne oprogramowanie, nie wiedziało o występujących problemach.

– Niestety, mamy taki komunikat z programu, z którego wysyłamy  PIT – to Gofin 2016: “Program uniemożliwia wysłania w sposób elektroniczny więcej niż jednego załącznika PITu zero do systemu e- deklarację“ i wówczas PIT-u, zawierającego kilka załączników nie można wysłać drogą elektroniczną – wyjaśnili Rafał Kantel-Najder oraz Katarzyna Kantel-Najder z Biura Rachunkowego Raphicc Sp. z o.o. z os. Batorego.

Najwyraźniej autorzy tego programu nie przewidzieli, że są darczyńcy, którzy zechcieli przekazać więcej niż trzy darowizny w roku.

(pewu)

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *