RPP: Dzieci i młodzież doświadczają kryzysu psychicznego

psychiatria_dzieci_i_mlodziezy,pnd0qa6xo2ubqMaPYZ4

Pod koniec ubiegłego roku do Rzecznika docierało sporo niepokojących informacji dotyczących zamykanych lub przepełnionych placówek medycznych, które zapewniają całodobową opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży. Brak możliwości skorzystania z takiej opieki może bezpośrednio zagrażać zdrowiu lub życiu pacjentów. Może również negatywnie wpływać na stopień przestrzegania praw pacjenta.

 

Bardzo dobrą informacją dla pacjentów jest wznowienie działalności oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Szpitalu Psychiatryczno-Neurorehabilitacyjnym w Józefowie. Bartłomiej Chmielowiec jednocześnie prosi lekarzy psychiatrów o rozważenie możliwości podjęcia pracy na rzecz najmłodszych pacjentów w Szpitalu w Józefowie.

Niezwykle ważną rolę w ochronie praw małoletnich pacjentów doświadczających kryzysu psychicznego pełnią Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Pracując na co dzień w szpitalach psychiatrycznych i ośrodkach leczenia uzależnień na terenie całego kraju podejmują i rozpatrują sprawy pacjentów, którzy przebywają w tych placówkach w trybie stacjonarnym. Rzecznicy reprezentują pacjentów w relacjach z personelem medycznym, instytucjami czy też członkami rodziny.

Bartłomiej Chmielowiec od stycznia br. rozszerzył zakres działania Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego o dwa kolejne podmioty lecznicze na terenie województwa mazowieckiego. Jeden to Mazowiecki Szpital w Garwolinie z oddziałem leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci, oddziałem rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza) oraz oddziałem leczenia i terapii długoterminowej pacjentów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Drugi to Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. Jest to ośrodek o najwyższym stopniu zabezpieczenia, który wykonuje orzeczenia sądu o umieszczeniu osoby nieletniej w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym

W grudniu ubiegłego roku Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministra Zdrowia o przyspieszenie działań systemowych oraz doraźnych, które pozwoliłyby poprawić trudną sytuację w dziecięcej i młodzieżowej psychiatrycznej opiece zdrowotnej. W odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wskazał, że Ministerstwo prowadzi działania mające na celu reformę psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży oraz wspiera proces poprawy funkcjonowania podmiotów udzielających im świadczeń psychiatrycznych.

 

Z wystąpieniem Rzecznika oraz odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia można zapoznać się tutaj.

Rzecznik liczy, że działania te zapewnią najmłodszym pacjentom oraz ich bliskim poczucie bezpieczeństwa w systemie opieki zdrowotnej.

 

Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *