Winogrady: Winogradzka odyseja balkonowa trwa

Winogradzka odyseja balkonowa trwa. Mieszkańcy protestują, władze osiedla wolą jednak pełną zabudowę, której bronią. Jak się jednak okazało, była zgoda Urzędu Miasta na zabudowę otwartą.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Miasta, balkony w wieżowcach po remoncie miały mieć pręty boczne oraz fronty ze szkła klejonego. Obecnie realizowana inwestycja ma całkowicie zabudowane ściany boczne i frontową. Poprosiliśmy o wyjaśnienie tej sytuacji, ponieważ władze OZ dowodzą zupełnie czegoś innego, twierdząc, że to właśnie na polecenie Prezydenta Miasta balkony mają pełną zabudowę.
Z odpowiedzi z Urzędu Miasta wynika, że balkony wcale nie muszą być całkowicie zabudowane, wręcz przeciwnie.

Wydział Urbanistyki UM

Pobierz pełną odpowiedź Urzędu Miasta Wydziału Urbanistyki i Architektury w Poznaniu w sprawie balkonów – odp Winogrady
– Załączona w Pani mailu odpowiedz Urzędu Miasta Poznania potwierdza fakty z 2014 roku, kiedy Administracja Osiedla Zwycięstwa przystąpiła do pierwszego remontu balkonów na budynkach wysokich. Roboty rozpoczęto na budynku nr 20, zakres robót remontowych miał objąć między innymi wymianę warstw izolacji i opierzeń płyty balkonu wraz z ułożeniem płytek gresowych oraz wymianę balustrady balkonowej z panelami ze szkła bezpiecznego lub rozwiązanie zamienne , boki z prętów stalowych. Całość prac miała charakter remontowy nie ingerowała w zbrojenie zasadnicze płyty balkonowej. Po rozpoczęciu przy realizacji robót rozbiórkowych (skuwania posadzki oraz zniszczonych elementów płyty balkonowej) z uwagi na odkrycie zaawansowanej korozji prętów konstrukcyjnych płyty remont został wstrzymany. Przy opracowaniu projektu zamiennego posiłkowano się opiniami inżynierów konstruktorów. Rozważano przebudowę balkonów co skutkowało koniecznością dostosowanie ich do obowiązujących warunków technicznych, które w budynkach przy wysokości powyżej 25 m nakazują stosowanie logii z pełną balustradą. Z uwagi na szacowany koszt przekraczający 3 mln zł dla jednego budynku oraz konieczność wprowadzenia daleko idących zmian konstrukcyjnych nie wprowadzono tego projektu do realizacji. W październiku 2014 r. uzyskaliśmy od Ministra Infrastruktury i Rozwoju odstępstwo od obowiązujących przepisów i możliwość zastosowania w projektowanej przebudowie balkonów w budynku wysokim pod warunkiem wykonania balkonów z pełnymi ścianami bocznymi. Wybór obecnie realizowanego projektu był podyktowany przede wszystkim troską o bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto przyjęte rozwiązanie techniczne zapewnia zabezpieczenie płyty balkonowej przed działaniem warunków atmosferycznych powodujących korozje elementów stalowych i niszczenie samej płyty. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu systemu izolacji płyty oraz zmianie sposobu zamocowania balustrady balkonowej. Z uwagi na obowiązujące warunki techniczne oraz bezpieczeństwo użytkowników Rada Osiedla Zwycięstwa skierowała projekt do realizacji. Nie zdecydowano się na zróżnicowanie wyglądu balkonów ze względu na ich wysokość umieszczenia, kierowano się jednolitością. Administracja Osiedla przygotuje rozwiązania zamienne w zakresie zastąpienia bocznych wypełnień balustrady płytami szklanymi lub z innego materiału przeziernego z jednoczesnym zestawieniem kosztów rozwiązania zamiennego. Powyższe zostanie przestawione Radzie Osiedla Zwycięstwa w celu podjęcia decyzji o wyborze wariantu do realizacji w kolejnych latach – wyjaśnia Jarosław Jarysz, Z-ca Kierownika Osiedla  ds. technicznych, Administracja Osiedla Zwycięstwa, PSM Winogrady w Poznaniu.

 

Nasz komentarz

I tu pojawia się pytanie najistotniejsze – czy głos mieszkańców okaże się na tyle silny, by balkony zyskały wygląd satysfakcjonujący dla ich użytkowników? Jeśli tak się stanie, to zyskać mogą obie strony, mieszkańcy, którzy będą korzystali z wygodnych i bezpiecznych balkonów oraz władze osiedla, które zyskają szacunek mieszkańców. Jak jednak widać, sprawa wcale nie jest prosta. Cieszy jednak podjęcie dyskusji przez władze osiedla… Bo to dobrze rokuje na przyszłość.

(wal)

Pierwotna publikacja na stronie: winogrady.org

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *