ZUS: Nauczyciele skorzystają na obniżeniu wieku emerytalnego

Przepisy obniżające od 1 października br. wiek emerytalny, to zmiany również dla nauczycieli. Wydłuża się bowiem dla nich okres ubiegania się o emeryturę z Karty Nauczyciela.

Ustawa obniżająca wiek emerytalny wydłuża możliwość przejścia na emeryturę nauczycielską bez względu na wiek. Dotyczy to nauczycieli, którzy spełnili szczególne warunki określone w Karcie Nauczyciela oraz przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, ale osiągnęli wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, albo wiek ten osiągną od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (tj. 1 października 2017 r.) do 31 sierpnia 2018 r. Dodatkowo rozwiążą do 31 sierpnia 2018 r. na swój wniosek stosunek pracy albo stosunek ten ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu w konkretnych okolicznościach określonych w Karcie Nauczyciela i oczywiście zgłoszą wniosek o emeryturę do 31 sierpnia 2018 r.
Nawiązaliśmy kontakt ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, aby w ramach konsultacji merytorycznych, informować nauczycieli o ich uprawnieniach emerytalnych – mówi Dobrochna Bubnowska – dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu – Konsultacje skierowane są do nauczycieli i pracowników oświaty, jak również osób kompletujących dokumenty w zakresie składania wniosków o świadczenia.
W wyniku zainteresowania środowiska nauczycielskiego zmianami w systemie emerytalnym, ZUS podjął szereg działań skierowanych do tej grupy zawodowej i zorganizował dla nich liczne szkolenia i konsultacje. W samej Wielkopolsce odbyły się 32 takie spotkania.
Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Fot. Materiały ZUS – Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenie dla nauczycieli

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *