Gmina Suchy Las: Prawo może działać wstecz?

P1040109 strzałkiCzy prawo może działać wstecz? Teoretycznie nie. A praktycznie? A dlaczego by nie? Tak właśnie uważa gmina Suchy Las – przy braku sprzeciwu ze strony Urzędu Wojewódzkiego. 

W grudniu 2016 roku zwróciliśmy się do urzędu gminnego w Suchym Lesie z pytaniem o zasadność wydania zgody na wycinkę kilkudziesięcioletniego drzewa iglastego na terenie gminy. Jak się okazało, drzewo zostało wycięte na prywatnej działce bez wymaganego jeszcze wówczas prawem zezwolenia. Tak przynajmniej wynika z ustaleń.

– W odpowiedzi na Państwa zapytanie prasowe odpowiadam, że z informacji uzyskanych w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy Suchy Las wynika, iż Urząd Gminy w Suchym Lesie w okresie od 2013 roku do dnia dzisiejszego nie wydawał zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na wskazanej działce – odpowiedział Tomasz Mańkowski, Asystent Wójta ds. Komunikacji Społecznej.

Zapytaliśmy zatem, co dalej? Jeżeli faktyczne drzewo zostało wycięte bez zezwolenia, czy gmina zastosuje prawo z 2016 roku i wdroży jakieś działania, czy też nie? Te pytania zadaliśmy już w styczniu 2017 roku. Przypomnijmy, że w międzyczasie przedmiotowe prawo zmieniło się w sposób radykalny i zezwoliło na to, co zakazane było jeszcze w minionym roku. I tu właśnie pojawia się zasadniczy problem.

– Oto odpowiedź na Państwa pytanie: Prowadzenie postępowań dotyczących nielegalnej wycinki drzew odbywa się na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Od 1 stycznia 2017 r. ustawa pozwala osobom fizycznym – właścicielom nieruchomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej usuwać drzewa bez  konieczności uzyskiwania  zgody w formie decyzji wójta Gminy. Wobec  tego w tym przypadku, jeżeli oczywiście miał on miejsce, postępowanie jest niecelowe ponieważ podstawą wydania decyzji byłby stan prawny, w którym wycinka drzew na prywatnym terenie jest legalna – napisał Tomasz Mańkowski, Asystent Wójta ds. Komunikacji Społecznej, Urząd Gminy Suchy Las.

Prawo na biegu wstecznym całkiem legalne?

Czy zapisy prawne z 2017 roku mogą być zastosowane wobec postępowania z 2016 roku? Czy prawo działa wstecz? – z takimi pytaniami zwróciliśmy się do Urzędu Wojewódzkiego, prowadzącego nadzór nad gminami. Zacytowaliśmy powyższą wypowiedź asystenta wójta gminy Suchy Las.

– Nie mogę wchodzić w polemikę, reprezentuję urząd który nie prowadzi tego typu postępowań, jednak te wyjaśnienia wzbudzają moje wątpliwości – odpowiedział nam Tomasz Stube kierownik oddziału Mediów i Komunikacji Społecznej, Gabinet Wojewody, Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Napisaliśmy ponownie do pana rzecznika wojewody, że właśnie chodzi o te wątpliwości. Wójt gminy stosuje zapisy z roku 2017 do stanu z roku 2016. Wojewoda sprawuje nadzór nad działaniem gmin. Zatem nasze pytanie brzmi – czy wojewoda podejmie jakiekolwiek działania wobec wójta, który stosuje zasadę działania prawa wstecz? Wojewoda przecież bada legalność prawa lokalnego. Czy więc wojewoda zbada ten przypadek?

Na tak sformułowane pytania rzecznik wojewody odpisał, co następuje:

– Kompetencje wojewody są ściśle określone. Jest to badanie zgodności z prawem aktów wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Zastosowanie środków nadzoru możliwe jest tylko w przypadkach określonych przepisami ustaw. Wszelka ingerencja w działalność samorządów musi być oparta o zasadę legalizmu. Wojewoda nie może ingerować w sferę zadań własnych gminy – odpowiedział Tomasz Stube, kierownik oddziału Mediów i Komunikacji Społecznej, Gabinet Wojewody.

W powyższej sprawie zwróciliśmy się również z zapytaniem do NIK. Instytucja ta wskazała jedynie kontrole, które były przeprowadzane w gminie, żadna z nich nie dotyczyła powyższego przypadku.

Oto ta odpowiedź: img1056

Nasz komentarz

“Sferą zadań własnych gminy” tak ostrożnie i enigmatycznie określono zapewne stosowanie zasady, iż prawo może działać wstecz, jeśli gmina uzna to za stosowne. Czyżby można było sobie wybierać dowolne zapisy prawne z dowolnego roku, tak by dopasować do własnych potrzeb?… Z powyższego przypadku wynika, że – dlaczego by nie?…

(wal, pewu)

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *