Winogrady: Os. Zwycięstwa: Czy między wieżowcami 15 a 16 powstanie parking?

Między wieżowcami 15 i 16 planowana jest budowa parkingu. W tym celu mają zostać wycięte drzewa, zniknie zieleń. Docelowo parking ma pomieścić ok. 40 samochodów. Mieszkańcy mają się jeszcze wypowiedzieć w ankiecie, a ostateczna decyzja zapadnie 19 marca. Zarazem powstaje lista protestacyjna. Przeciwnicy budowy tego parkingu w ciągu kilku godzin zebrali ok. stu podpisów pod protestem w tej sprawie. Lista zostanie przekazana władzom osiedla. 

 

Do naszej redakcji zwrócili się bardzo zaniepokojeni mieszkańcy wieżowców 15 i 16, którzy nie chcą zabudowy terenów zielonych i wycinki drzew po to, by zrobić miejsce samochodom. Mieszkańcy argumentują, że na całym świecie stawia się na ekologię, dba o środowisko, sadzi drzewa, a nie je wycina. Przyzwyczaili się do zieleni pod oknami i nie chcą budzić się wdychając smród spalin. Obawiają się, że wszystko jest już przesądzone, a ankieta ma służyć wyłącznie sprawieniu wrażenia, że administracja działa na rzecz dobra mieszkańców, choć tak naprawdę karty dawno są już rozdane. Mieszkańcy słyszeli o tym, że podobno są lokatorzy chcący tego parkingu, ale uważają, że jest ich niewielu, dlatego domagają się upublicznienia nazwisk tych, którzy optują za budową parkingu. Dowodzą, że kilka osób nie powinno przesądzać o interesie wszystkich mieszkańców obu wieżowców.

 

Spytaliśmy administrację osiedla o ten projekt.

Poprosiliśmy o wyjaśnienie, czym powodowana jest chęć budowy parkingu między blokami 15 i 16? Poprosiliśmy też, by upublicznić liczbę mieszkańców, którzy się tego domagają. Najlepiej byłoby, gdyby zostały podane nazwiska, za zgodą tych mieszkańców. Spytaliśmy, kto z rady osiedla oraz kto z przedstawicieli administracji popiera ten projekt? Prosiliśmy o podanie nazwisk zarówno radnych, jak i przedstawicieli administracji, bo dane te nie są przecież obarczone „klauzulą tajności”. Spytaliśmy, ile drzew musiałoby zostać wyciętych? Kiedy przewiduje się realizację tego projektu?Dlaczego nie zachęca się mieszkańców do parkowania np. na parkingu płatnym przy kościele? Tam są wolne miejsca.

 

Oto, co napisała nam Jolanta Jazic, kierownik osiedla Zwycięstwa /tekst publikujemy bez ingerencji redakcyjnych/:

“W odpowiedzi na Pani e-maila informuję:

– decyzja o zaproponowaniu Mieszkańcom wykonania dodatkowych miejsc postojowych między bud. 15 a 16 podyktowana jest interwencjami Mieszkańców w sprawie ich braku w tejże okolicy, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i późno wieczornych, kiedy Mieszkańcy powracają do domów. Powyższe potwierdzają też obserwacje Radnych Rady Osiedla i Administracji,
– głosowanie nad uchwałą Rady Osiedla dotyczącą planów gospodarczych na 2018 r., w którym zarezerwowane zostały środki finansowe na ewentualne wykonanie przedmiotowych miejsc, nie było imienne wobec czego nie potrafię podać oczekiwanych przez Panią informacji,
– Pracownicy Administracji Osiedla wykonują zadania przypisane im zakresami obowiązków i prawem oraz decyzjami organów Spółdzielni, a także reagują, w ramach swoich kompetencji i możliwości, na zgłaszane przez Mieszkańców potrzeby i interwencje, dlatego w podejmowanych decyzjach dotyczących spraw Osiedla Ich prywatne zdanie nie odgrywa żadnej roli,
– Spółdzielnia zobowiązana jest do przestrzeganie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.(z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych, dlatego nie mamy możliwości przekazania Pani danych Właścicieli lokali, którzy będą za wykonaniem parkingu,
– jeżeli większość Mieszkańców przedmiotowych budynków, posiadających tytuł prawny do lokalu, opowie się za wykonaniem miejsc postojowych dopiero wówczas zlecony zostanie projekt parkingu, który odpowie na Pani pytanie dotyczące drzew. Niemniej zapewniamy, że ani Rada Osiedla, ani Administracja nie dążą do wycinki drzew a wręcz przeciwnie będziemy oczekiwać od projektanta rozwiązań wykluczających wycinkę, a w razie jej potrzeby ograniczenie do niezbędnego minimum. Należy zaznaczyć, że w przypadku konieczności wycięcia choćby jednego drzewa Administracja będzie musiała w zamian nasadzić nowe drzewa. Dodam, że przedstawiona Mieszkańcom koncepcja zakłada nasadzenia dodatkowej zieleni niezależnie od decyzji co do drzew istniejących,
– na parkingu, o którym Pani pisze prowadzona jest przez Dzierżawcę działalność komercyjna i ma prawo do zachęcania Mieszkańców do korzystania z proponowanych przez Niego usług parkingowych. Reklama Rady i Administracji może zostać źle odebrana gdyż Mieszkańcy wiedzą o funkcjonowaniu na Osiedlu płatnych parkingów i jeżeli jest Ich wolą korzystanie z tych usług to na pewno to czynią,
– o wynikach ankiety Mieszkańcy zostaną powiadomieni po dokonaniu przeliczeń oddanych głosów.

Szanując wolę Mieszkańców bud.15 i 16 i licząc się z Ich zdaniem, Rada i Administracja występują z zapytaniem (poprzez ankietę) czy Mieszkańcy chcą aby między ich budynkami powstały miejsca postojowe, które na pewno choć w części „rozładują” trudną w tym rejonie sytuację z parkowaniem pojazdów – również przez Nich. Uzyskana w ankiecie opinia będzie decydować o dalszych losach tej propozycji i podejmowanych krokach.  Ankieta dostarczana będzie do mieszkań w bud. nr 15 i 16 (lub listownie na adres do korespondencji) od 06 marca 2018 r. a zwrot wyznaczyliśmy na dzień 19 marca 2018 r. – jest to termin 14 – tu dni na podjęcie decyzji przez Mieszkańców, posiadających tytuł prawny do lokalu, jak zagłosować” – napisała w odpowiedzi do naszej redakcji Jolanta Jazic, Kierownik Osiedla Zwycięstwa.

 

Dzisiaj, 6.03. o godzinie 18.00, w budynku administracji ma zostać poruszony powyższy problem. Jeżeli uda się skompletować listę z podpisami przeciwników budowy parkingu, zostanie ona przekazana kierownictwu osiedla. 

 

(pewu)

 

Na zdjęciu: W tym miejscu ma powstać parking, między wieżowcami nr 15 i 16

IMG_20180302_070548

Pierwotna publikacja na stronie: winogrady.org

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *