RPP: Zapewnienie właściwej opieki psychiatrycznej priorytetem działań Rzecznika Praw Pacjenta

Jednym z priorytetów działań Rzecznika Praw Pacjenta jest zapewnienie właściwej opieki psychiatrycznej zarówno dzieciom i młodzieży jak i osobom dorosłym i seniorom, którzy doświadczają kryzysu psychicznego.

Czas pandemii koronawirusa uwydatnił jeszcze większą potrzebę wsparcia zdrowia psychicznego niż dotychczas. Izolacja społeczna oraz ograniczony dostęp do specjalistycznej opieki psychiatrycznej wskazuje, że wiele osób już teraz wymaga lub będzie wymagało wsparcia psychologów, lekarzy psychiatrów, pracowników socjalnych, pielęgniarek, psychoterapeutów, terapeutów oraz innych profesjonalistów z obszaru zdrowia psychicznego.

Dlatego Rzecznik Praw Pacjenta zaapelował do Ministra Zdrowia, aby opieka psychiatryczna stała się jednym z najważniejszych priorytetów podejmowanych przez niego działań w systemie ochrony zdrowia. Zwrócił także uwagę na potrzebę dialogu z poszczególnymi osobami działającymi w zakresie wsparcia psychiatrycznego oraz podejmowanie takich ustaleń i działań, które w szczególności osobom doświadczającym kryzysu psychicznego będą dawały nadzieję na lepsze jutro.

Treść wystąpienia Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

 

Rzecznik wystąpił także do Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, aby również w IX kadencji została powołana stała Podkomisja ds. Zdrowia Psychicznego. Według Rzecznika jest to niezmiernie ważne dla zapewnienia właściwej opieki psychiatrycznej w naszym kraju.

Posiedzenia poprzedniej Podkomisji ds. Zdrowia Psychicznego powołanej w VIII kadencji Sejmu RP były przestrzenią do wielowymiarowej dyskusji i wymiany poglądów przez przedstawicieli instytucji administracji publicznej oraz organizacji obywatelskich zaangażowanych w planowanie i realizowanie opieki dla osób, które zmagają się z kryzysem psychicznym. W ramach posiedzeń Podkomisja dokonywała m.in. pogłębionej analizy sytuacji w psychiatrii dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów, reformy centrów zdrowia psychicznego w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, profilaktyki zaburzeń psychicznych w środowisku szkolnym czy też sytuacji osób przebywających w oddziałach sądowych.

 

Treść wystąpienia Rzecznika Praw Pacjenta do Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej IX Kadencji

 

Rzecznik Praw Pacjenta – Bartłomiej Chmielowiec

Fot. https://pixabay.com/pl/illustrations/silhouettes-człowiek-psychologia-231426/

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *