Winogrady: Uciążliwe remonty, czyli hałas i kurz do przeczekania

W jednym z budynków na osiedlu Zwycięstwa od prawie dwóch miesięcy trwa generalny remont. Skuwane były podłogi, ściany. Hałasowi towarzyszyły chmury pyłu. Lokatorzy starają się zwykle mieć wyrozumiałość wobec remontów, jednak w okresie przedświątecznym i noworocznym przeszkadzał im zwłaszcza panujący bałagan i brud. Właściciele mieszkania bowiem ani myśleli sprzątać klatkę schodową i korytarze czy windy. To częsty problem, bowiem blisko połowa mieszkań na Winogradach jest wynajmowana, sporo lokali zmienia też co jakiś czas swoich właścicieli. 

 

Czy mieszkańcy mają możliwość wyegzekwowania od właściciela lokalu, by sprzątał po swoim remoncie?

 

Na nasze pytanie odpowiada kierownik osiedla Zwycięstwa, Jolanta Jazic:

 

– Kwestię  utrzymania przez Mieszkańców porządku i czystości na klatkach schodowych budynków niskich i na korytarzach uregulowane zostały w Regulaminie porządku domowego i współżycia mieszkańców PSM „Winogrady” w Poznaniu, który jest dostępny dla Mieszkańców w Administracji Osiedla, a także na stronie  internetowej Spółdzielni  www.psmwinogrady.pl  w zakładce Informator. Dokument ten precyzuje w paragrafie 9 obowiązki , w zakresie współżycia mieszkańców, nałożone  na osoby wykonujące remonty i przeróbki w swoich mieszkaniach, a w paragrafach 8 i 17  zapisany jest obowiązek utrzymania  przez Mieszkańców porządku i czystości  na klatkach schodowych i korytarzach budynków. Oczywistym jest, że  zapisany w nich obowiązek cotygodniowego zamiatania  i mycia podłóg  oraz schodów, w przypadku prowadzenia  remontu wykonywany winien być częściej tzn. w zależności od potrzeb. W sytuacji, gdy któryś z Mieszkańców nie sprząta klatki schodowej czy korytarza, Administracja dokonuje wizji  i  jeśli  zachodzi potrzeba przypomina Mieszkańcowi o regulaminowym obowiązku utrzymania przez Niego czystości w tych częściach wspólnych budynku. Jeżeli  przypomnienia i upomnienia  nie poskutkowałyby  to wówczas Administracja może, na podstawie par. 17 Regulaminu, zlecić sprzątanie na koszt Mieszkańca.  Do tej pory nie musieliśmy  korzystać z tego ostatecznego rozwiązania – podkreśla J. Jazic.  – Mieszkańcy –  Sąsiedzi gdy przytrafią się takie uciążliwości jak najbardziej mogą zgłaszać je do Administracji za pośrednictwem Gospodarza Domu , telefonicznie, e-mailem bądź osobiście.   Na pewno Administracja podejmie interwencję.

 

Regulamin a życie

 

Remontowy hałas też może stanowić problem, zwłaszcza, gdy remont wykonywany jest przez wiele godzin nie tylko w ciągu dnia, ale do późnych godzin wieczornych czy nawet w dni świąteczne. Prace związane ze skuwaniem kafelków, borowanie w ścianach czy likwidowanie ścian działowych powoduje spory hałas, który niesie się przez wiele pięter. W najgorszej sytuacji znajdują się mieszkańcy pionów – zwłaszcza ci tuż pod i nad remontowanym lokalem.

 

Jak informuje kierownik J. Jazic, prawa i obowiązki członków osiedli należących do Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu w zakresie napraw i remontów wewnątrz lokali określone zostały w „Regulaminie obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw w lokalach” (Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 23 z dnia 25 marca 2015 roku.), natomiast warunki dla zapewnia zgodnego współżycia mieszkańców osiedli Rada Nadzorcza określiła w „Regulaminie porządku domowego i współżycia mieszkańców” PSM “Winogrady” w Poznaniu (Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 28 z dnia 30 kwietnia 2015 roku). Oba regulaminy dostępne są w sekretariacie Administracji Osiedla, jak również na stronie internetowej Spółdzielni- www.psmwinogrady.pl w zakładce “Informator”.

 

– W przypadku zakłócania ciszy z powodu prowadzonego w mieszkaniu remontu i uregulowania tej kwestii w naszej Spółdzielni, należy tu odwołać się do par. 9 wspomnianego powyżej Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców – wyjaśnia J. Jazic. – Zapis powyższego paragrafu zobowiązuje Mieszkańców do uzyskania zgody Administracji na prowadzenie remontu, informuje, w które dni (wyłącznie w dni powszednie) i w jakich godzinach (8.00 do 20.00) można te prace wykonywać, a także o potrzebie informowania sąsiadów o zamiarze wykonywania remontu, zwłaszcza gdy planowe prace należą do wyjątkowo uciążliwych np. kłucie w ścianach. Na pewno dzięki takiej informacji sąsiedzi wykazują większą wyrozumiałość dla uciążliwości prowadzonego remontu.

 

Jednak sytuacje w których lokatorzy zgłaszają zamiar przeprowadzenia remontu należą w praktyce do rzadkości, podobnie nie informowani są sąsiedzi. A rotacja lokatorów w winogradzkich blokach jest bardzo duża.

 

– Niestety, nie wszyscy mieszkańcy budynków zgłaszają do Administracji Osiedla  zamiar wykonania prac remontowych – przyznaje J. Jazic. -Zgłoszenia o zakłócaniu spokoju docierają do Administracji od Sąsiadów Właściciela remontowanego mieszkania  jak też od Gospodarzy Domów.  Każde zgłoszenie, które wpłynie do Administracji jest sprawdzane przez służby i podejmowana jest interwencja u Właściciela mieszkania. Przypomina się o zapisach ww. Regulaminu zobowiązujących do prowadzenia prac remontowych w sposób jak najmniej uciążliwy dla sąsiadów, przede wszystkim przestrzegania dni i godzin, w których można wykonywać remont. Zawraca się uwagę Mieszkańca na to, aby prace generujące hałas nie były wykonywane w godzinach popołudniowych i wieczornych. Jeżeli interwencje osobiste sąsiadów u Właściciela remontowanego mieszkania jak też upomnienia Administracji nie przynoszą rezultatu można sprawę zakłócania spokoju i ciszy zgłosić do Straży Miejskiej, a nawet Policji, zwłaszcza gdy w sposób uciążliwy i uporczywy zakłócana jest cisza nocna. Administracja niekiedy, gdy brak ze strony Mieszkańca wykonującego remont chęci do współpracy i ignorowany jest, mimo przypomnień i upomnień, w sposób rażący regulamin, również korzysta z tej możliwości. Należy podkreślić, że są Mieszkańcy, którzy informują  Administrację o  zamiarze i zakresie przeprowadzanego remontu.  Wówczas służby techniczne Administracji doradzają jak fachowo i zgodnie z wymogami prawa i sztuką budowlaną zrealizować planowane prace. Przypominają o zasadach prowadzenia remontu wynikających z przywołanych regulaminów. Zwracają uwagę na konieczność, zgodnie nie tylko z regulaminem, ale też dobrym obyczajem, powiadomienia o remoncie Sąsiadów. Doradzają,  na podstawie doświadczenia, jak prowadzić remont, aby był on jak najmniej uciążliwy dla Sąsiadów, a tym samym dla prowadzącego remont. Zachęcamy zatem aby Mieszkańcy zgłaszali do Administracji zamiar prowadzenia remontu nie tylko z obowiązku regulaminowego, ale aby uzyskać informacje, które mogą  pomóc uniknąć niezadowolenia Sąsiadów, zwłaszcza tych najbliższych – apeluje Jolanta Jazic, Kierownik Osiedla Zwycięstwa.

 

(pewu)

Pierwotna publikacja na stronie: winogrady.org

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *