Aktywnie i Bezpiecznie – ZUS zaprasza na „Dzień Seniora” w Wielkopolsce

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje „Dzień Seniora”. Akcja pod hasłem „Aktywnie i Bezpiecznie” odbędzie się 26 października w placówkach ZUS na terenie całej Wielkopolski.

Celem tegorocznej edycji „Dnia Seniora” jest bezpieczne uaktywnienie seniorów. Oficjalnymi partnerami akcji są: Policja oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach akcji przygotowane będą stanowiska z poradnictwem. Porad będą udzielać między innymi eksperci ZUS, Policji, Banku Pocztowego, PFRON, NFZ i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodatkowo organizowane będą wykłady i prelekcje o tematyce bliskiej osobom starszym.

 

Szczegółowy harmonogram dotyczący wydarzeń organizowanych dla seniorów na stronie www.zus.pl w zakładce dzień Seniora.

 

Program poradnictwa

I Oddział ZUS w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12 – sala konferencyjna, II piętro, pok. 219

9.00-14.00

Kiermasz informacyjny – stoiska informacyjne zaproszonych instytucji:Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Państwowa Inspekcja Pracy, Bank Pocztowy, NFZ, PFRON, Miejski Rzecznik Konsumentów w Poznaniu

Prelekcje

10.00 Bank Pocztowy „Bezpieczny Polski Bank”

10.30 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Ochrona praw konsumentów – czyli jak nie dać się oszukać”

11.00 Państwowa Straż Pożarna „Bezpieczne życie seniora – bezpieczeństwo pożarowe w domu”

11.30 Zakład Ubezpieczeń Społecznych „Waloryzacja emerytur i rent”     

Zaproszone instytucje: Bank Pocztowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

 

 

Inspektorat w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28

10.00-12.00    Stoisko informacyjne Banku Pocztowego (Aktywny Nestor)Bank Pocztowy

8.00-15.00      PUEroom       

8.00-15.00      Punkt informacyjny z zakresu rent i emerytur „Jak zwiększyć wysokość emerytury”               

12.00-14.00   Kiermasz informacyjny „Bezpieczne życie seniorów”Komenda Miejska Policji Poznań Wilda

 

Inspektorat w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirowa 6

10.00-13.00    Kiermasz informacyjny – Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wlkp., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Grodziska Wlkp.

29.10.2018      17.00-18.00    Stowarzyszenie „Złota jesień”, ul. Krystyny 30, 62-067 RAKONIEWICEdyżur eksperta ZUS 

 

Dom Dziennego Pobytu w Nowym Tomyślu, ul. Piłsudskiego 8A                     

12.00   Prezentacja pt. „Ubezpieczenia rentowe i prewencja rentowa”     

 

Inspektorat w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 17   

10.00-14.00    Punkt informacyjny z zakresu świadczeń, PUE-room           

11.00-12.00    Prelekcja „Podnoszenie bezpieczeństwa seniorów” Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

10.00-12.00    Prezentacja ofert PZERiI Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

10.00-12.00    Punkt informacyjny banków – porady          

 

Inspektorat w Międzychodzie         

10.00   Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2 – sala sesyjna – Pogadanka i pokaz multimedialny Policji na temat bezpieczeństwa seniorów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – pogadanka na temat możliwych form wsparcia dla seniorów, które można uzyskać w PCPR, ZUS – przedstawienie informacji na temat uprawnień, z których seniorzy mogą korzystać w ZUS        

Zaproszone instytucje: Burmistrz Międzychodu, Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie, PCPR Międzychód

 

Program poradnictwa

Oborniki – 26.10.2018           

9:00-13:00      Rogozińskie Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. Wojska Polskiego 4 

9:00 Przywitanie zaproszonych gości

9:15 Prezentacja na Dzień Seniora

10:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów

11:00 do 13:00 stolik eksperta – doradca ds. emerytalnych

Zaproszone instytucje: Urząd Gminy Rogoźno, Policja, Bank Pocztowy

 

Słupca 25.10.2018

w godzinach od 17:00 do 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5

Konferencja z udziałem ekspertów ZUS, KRUS, PCPR i Policji.

Na konferencji wyjaśnimy Państwu, między innymi:

 • jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać świadczenie emerytalno – rentowe,
 • jakie dokumenty należy przedłożyć, aby ubiegać się o świadczenia,
 • jakie są możliwości przeliczenia emerytury,
 • kto, kiedy może skorzystać z PFRON
 • jakie uprawnienia i przywileje ma osoba z niepełnosprawnością
 • jak unikać zagrożeń w przestrzeni publicznej
 • jakich sytuacji unikać aby nie stać się ofiarą

17:00 przywitanie zaproszonych gości

17:15 Prezentacja na Dzień Seniora

18:00 Wykład przedstawicieli KRUS

18:30 wykład przedstawicieli PCPR

19:00 wykład przedstawicieli Policji 

Zaproszone instytucje: KRUS, Policja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Słupca 26.10.2018     

9:00-13:00      Biuro Terenowe w Słupcy      

9:00 wizyta przedstawiciela przychodni medycznej

10:00 wystawa prac seniorów          

 

Turek  26.10.2018     

10:00-12:00    Inspektorat w Turku  

10:00 przywitanie zaproszonych gości

10:15 Prezentacja na Dzień Seniora

11:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów

 

Śrem   26.10.2018     

10:00-13:00    Klub Seniora RELAX 63-100 Śrem, ul. Chłapowskiego 1       

10:00 przywitanie zaproszonych gości

10:15 Prezentacja na Dzień Seniora

11:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów

Zaproszone instytucje – Policja, Bank Pocztowy, przedstawiciel sklepu medycznego

 

Koło    26.10.2018     

10:00-13:00    Dzienny Dom “Senior+” w Kole, ul. Powstańców Wielkopolskich 8,

10:00 przywitanie gości

10:15 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów

10:45 Prezentacja Banku Pocztowego

11:00 Krótka część artystyczna przygotowana przez Dom Seniora

11:30 Urząd Miejski w Kole-Prelekcja dotycząca dowodów osobistych

11:45 Prezentacja ZUS na Dzień Seniora

10:00-13:00 dyżur doradcy emerytalnego ZUS, dyżur pielęgniarki środowiskowej

Zaproszone instytucje: Policja, Bank Pocztowy, Urząd Miejski w Kole

 

Września        26.10.2018     

10:00-13:00    Inspektorat we Wrześni        

10:00 przywitanie zaproszonych gości

10:15 Prezentacja na Dzień Seniora

11:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów

Zaproszone instytucje: Policja, Bank Pocztowy

 

 

Konin  26.10.2018     

10:00-13:00    Aula PWSZ w Koninie

10:00 przywitanie zaproszonych gości

10:15 Prezentacja na Dzień Seniora

11:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów

Zaproszone instytucje: Uniwersytet II Wieku w Koninie, Centrum Aktywności Seniorów “Tęczowa Gromada” w Starym Mieście, Stowarzyszenie “Razem” w Koninie, Policja, Bank Pocztowy

 

Środa Wlkp.   22.10.2018     

16:00-18:00    Dom Pogodnej Jesieni w Środzie Wlkp. ul. Szpitalna 10      

16:00 przywitanie zaproszonych gości

16:15 Prezentacja na Dzień Seniora

17:00 Prezentacja Banku Pocztowego         

 

Środa Wlkp.   26.10.2018     

09:00-15:00    Inspektorat w Środzie Wlkp. 

9:00 -11:00 dyżur Policji

9:00 do 15:00 dyżur Panku Pocztowego       

Zaproszone instytucje: Policja, Bank Pocztowy

 

Gniezno          26.10.2018     

10:00-11:00    Dom Pomocy Społecznej, ul. Wrzesińska 21, Gniezno         

10:00 przywitanie gości

10:05 Wykład Policji dot. bezpieczeństwa seniorów

10:35 Pokaz samoobrony w wykonaniu przedstawicieli Policji

10:45 Informacja Banku Pocztowego – bezpieczne pieniądze

10:50 Informacja nt. bezpieczeństwa danych w ZUS – Prezentacja na Dzień Seniora        

Zaproszone instytucje: Policja, Bank Pocztowy

 

II Oddział w Poznaniu           25.10.2018     

16:30   Polski Związek Głuchych ul. Przemysława 45/49, Poznań    – wykład

II Oddział w Poznaniu           26.10.2018     

10:00-14:00    II Oddział ZUS w Poznaniu, ul. Starołęcka 31

10:00 – 12:00 dyżur UOKIK w zakresie uprawnień konsumenckich (m.in. zasad odstępowania od zawartych umów, ochrona przed nieuczciwą akwizycją).

10:00-14:00 Dyżur pracowników Banku Pocztowego

10:00-14:00 dyżur Banku Pocztowego

12:00-14:00 Dyżur Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów    

II Oddział w Poznaniu           26.10.2018     

9:00-12:00      Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 – dyżur pracownika ZUS w zakresie: świadomego wyboru momentu przejścia na emeryturę, pomoc w wypełnianiu wniosku o emeryturę, możliwość skorzystania z kalkulatora emerytalnego          

Zapraszamy!

 

Program Piła

24.10.2018 r. – Klub Seniora w Pile , ul. Bydgoska 68

11:00 – 12:00 – pokaz sztuki samoobrony (pilskie centrum aikido sensei Sławomir Wysoczarski 4 dan aikido)

12:10 – 13:00 – porady emerytalne, prezentacja (ekspert ZUS – Katarzyna Nowaczyk)

 

09.11.2018 r. – Centrum Integracji Senioralnej w Czarnkowie, ul. Browarna

10:00 11:00 – akcja informacyjna Policji „Seniorzy – uwaga na oszustów” (KPP w Czarnkowie),

11:00 – 12:00 – porady emerytalne, prezentacja (ekspert ZUS)

 

Program poradnictwa – 26 października 2018 r.

Ostrów Wielkopolski

11:00 do 13:00, Oddział ZUS , Sala Obsługi Klienta, ul. Wysocka 1B

 • Stoiska informacyjne: Komendy Powiatowej Policji, Banku Pocztowego i Państwowej Straży Pożarnej

 

ZUS Inspektorat w Kaliszu ul. Konopnickiej 31

9:00-13:00 stoiska informacyjne zaproszonych instytucji:  PZERI, Policji, Banku Pocztowego, seminarium – sala szkoleniowa

 • 10:00-10:05 przywitanie gości
 • 10:05-10:20 wystąpienie PZERI
 • 12:20-11:00 wystąpienie KM w Kaliszu „Bezpieczeństwo seniorów”
 • 11:00-11:20 prezentacja Banku Pocztowego
 • 11:20-12:00 pytania do ekspertów

ZUS Inspektorat w Kościanie ul. Kaźmierczaka 31

 • 9:00-11:00 dyżur ekspercki – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o stopniu Niepełnosprawności
 • 11:00-13:00 dyżur ekspercki funkcjonariuszy Policji “Bezpieczny senior”
 • 11:00-13:00 dyżur ekspercki pracowników Banku Pocztowego

Prelekcje:

 • 9:00-10:00 „Pierwsza pomoc w pigułce. Bezpieczny dom”, Państwowa Straż Pożarna
 • 10:00-11:00 „ZUS dla Seniora”

ZUS Inspektorat w Wolsztynie, ul. Poznańska 1

 • 10:00-13:00 stoiska eksperckie zaproszonych instytucji – PCPR, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Bank Pocztowy Filia w Wolsztynie

Prelekcje:

 • 9:30-10:00 prezentacja „ZUS dla Seniora”
 • 10:00-10:30 wykład na temat bezpieczeństwa Seniorów – KP Policji
 • 10:30-11:00 pierwsza pomoc KP Straży Pożarnej

ZUS Inspektorat w Rawiczu, ul. Mikołajewicza 18

 • 10:00-13:00 stoisko informacyjne eksperta ZUS, przedstawiciela Banku Pocztowego

Prelekcje:

 • 10:00-10:40 „Jak zachować się podczas nagłych zdarzeń medycznych w starszym wieku” – Ratownictwo medyczne
 • 10:45-11:30 „Bezpieczeństwo starszych osób” – Policja
 • 11:40-12:15 „Postępowanie ze sprzętem w gospodarstwie domowym” – Straż Pożarna
 • występy artystyczne dzieci z Przedszkola Nr 3 im. Krasnala Hałabały

 

Inspektorat ZUS w Lesznie, al. Krasińskiego 36

 • 10:00-13:00 stoiska informacyjne Policji, Straży Pożarnej, Banku Pocztowego

Prelekcje:

 • 10:00-10:50 „Bezpieczny Senior” Komenda Miejska Policji w Lesznie
 • 11:00-11:50 „Bezpieczny Senior” Komenda Państwowej Straży Pożarnej

Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie, ul. Wrocławska 12

 • 10:00 rozpoczęcie
 • 10:10-10:35 „Oszustwa na osobach starszych” Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie
 • 10:35-11:00 „Czad cichy zabójca” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie
 • 11:00-11:15 przerwa
 • 11:15-11:40 doradca emerytalny i platforma PUE – Inspektorat ZUS w Jarocinie
 • 11:40-12:00 formy pomocy z opieki społecznej – MGOPS
 • 12:00-12:30 dyskusja
 • 12:30-12:35 zakończenie

ZUS Inspektorat w Kępnie, ul. Solidarności 8

 • 8:00-15:00 dyżur ekspercki ZUS
 • 9:00-11:00 stoisko informacyjne Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie
 • 11:00-13:00 stoisko informacyjne Banku Pocztowego

Prelekcje:

 • 9:00-9:30 spotkanie z przedstawicielami Policji
 • 9:30-10:00 prezentacja SBL Kępno
 • 10:00-11:00 prezentacja „ZUS dla Seniora”
 • 11:00-11:30 spotkanie z przedstawicielami Policji
 • 11:30-12:00 prezentacja Banku Pocztowego
 • 12:00-13:00 prezentacja „ZUS dla Seniora”

ZUS Biuro Terenowe w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 10

 • 11.00-13.00 stoiska informacyjne – Bank Spółdzielczy, Komenda Powiatowa Policji, Bank Pocztowy

ZUS Biuro Terenowe w Ostrzeszowie, ul. Przemysłowa 7

 • 10.00-14.00 stoiska informacyjne – Policja, Bank Pocztowy.

 

ZUS Biuro Terenowe w Krotoszynie, ul. Kobierska 5

 • 9:00-13:00 stoisko informacyjne Policji
 • 9:00-11:00 stoisko informacyjne Banku Pocztowego
 • 11:00-13:00 stoisko informacyjne Banku Spółdzielczego

ZUS Biuro Terenowe w Pleszewie, ul. Ogrodowa 3a

 • 9:00-13:00 stoisko informacyjne Policji
 • 9:00-11:00 stoisko informacyjne Banku Pocztowego
 • 11:00-13:00 stoisko informacyjne Banku Spółdzielczego

 

Zapraszamy!

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w województwie wielkopolskim

 

plakat_dzien-seniora_2018_m

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *