ZTM: Język ukraiński w biletomatach

Język ukraiński w biletomatach stacjonarnych z biletami ZTM

Biuro Prasowe ZTM informuje, że w biletomatach stacjonarnych można już korzystać z obsługi w języku ukraińskim. Jest to piąta wersja językowa, po języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. To zarazem odpowiedź na zapotrzebowanie na tego typu usługi, co związane jest z dużą grupą ukraińskich pracowników i studentów w Polsce. 

Ukraińcy wpisali się na dobre w polski pejzaż ekonomiczny, stanowią element codzienny rynku pracy. Wedle różnych szacunków, Ukraińców obecnie w Polsce przebywa od 2 do 3 mln.

Jak informuje Forbes.pl, Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC), w 2017 r. wniosków o zezwolenie na pobyt i pracę wpłynęło w sumie 202 tys., z czego 125 tys. złożyli obywatele Ukrainy. To o 30 proc. więcej niż w 2016 r. “Według danych NBP, w 2016 r. legalnie pracowało w Polsce 1,2 mln Ukraińców, z czego większość to mężczyźni. I choć ok. 70 proc. z nich pracuje jako pracownicy fizyczni, często są to ludzie z wyższym (37,7 proc.) lub średnim (53,3 proc.) wykształceniem. Co do szarej strefy – przybyszy ze Wschodu pracujących nielegalnie – nie ma danych” podaje Forbes.pl. Wedle danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  pod koniec 2017 r.  wydano ok. 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców ze wszystkich państw trzecich (spoza UE). “W 2017 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom dla ok. 1,1 mln cudzoziemców z 6 państw, co uprawni ich do pracy przez 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Ok. 85 proc. zezwoleń na pracę i 95 proc. oświadczeń trafia do obywateli Ukrainy”. “Z raportu „Barometr Imigracji Zarobkowej” Personnel Service, lidera w segmencie zatrudniania pracowników z Ukrainy, wynika, że większość zatrudnionych Polaków ma neutralny (52 proc. respondentów) lub pozytywny (41 proc.) stosunek do obywateli Ukrainy i generalnie nie obawiają się o to, że Ukraińcy mogą odebrać im pracę. U 44 proc. respondentów pojawiają się natomiast obawy o to, że napływ pracowników ze Wschodu zahamuje wzrost wynagrodzeń. Jest to zmartwienie przede wszystkim dla osób z podstawowym wykształceniem.” – czytamy za Forbes.pl.

Cały artykuł – czytaj tutaj: https://www.forbes.pl/gospodarka/pracownicy-z-ukrainy-w-polsce-ilu-ich-jest-jak-zatrudnic-ukrainca/nk09xvw

Zdjęcie – materiały ZTM

(wal)

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *